Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

06. Yazım Kuralları Google

Düşünce ve duygularımızı başkalarına ya yazarak ya da konuşarak iletiriz. Sözlü anlatımda, konuşmanın durak, ton, vurgu gibi ses özellikleri anlam ayırıcılığı işlevini yüklenir. Yazılı anlatımda da yazdıklarımızın başkaları tarafından okunduğunda, aynen, bizim onlara iletmek istediğimiz gibi anlaşılmasını istersek; kimi işaretler ve kurallar bize yardımcı olur. Bunlar, noktalama işaretleri ve yazım kurallarıdır. Yazım kuralları, bir dili […]

07. Noktalama İşaretleri Google

Yazılı iletişimde yazar ile okur arasında bir anlaşma vardır. Noktalama işaretleri bu iki taraf arasındaki anlaşmayı düzenler. Bunlar, yazarın duygu ve düşüncelerini daha açık, anlaşılır biçimde anlatmasına yardımcı olurken okurun da okumasını kolaylaştırır. Noktalama işaretleri yazılı anlatımda süs olsun diye kullanılmaz. Her birinin belirli bir işlevi, belirli bir görevi vardır. Bu ünitemizde noktalama işaretlerinin yazıdaki […]

08. Anlatım Bozuklukları – 1: Sözcük Yanlışları Google

Üniteye, öncelikle aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılan sözcükleri inceleyerek başlayalım. Üniteyi tamamladıktan sonra, bu cümleleri ve saptadığımız yanlışları gözden geçirelim. Bakalım bu yanlışlıkların nedenlerini ve giderilme yollarını bulabilecek miyiz? – Bu işkolik adama, evinde bir eşi ve iki çocuğu olduğunu hatırlatalım. – Belgeselin bu bölümünde ölümcül Afrika yılanlarını göreceğiz. – Meselâ bunu şöyle bir misalle açıklayalım. […]

09. Anlatım Bozuklukları – 2: Cümle Yanlışları Google

Üniteye, öncelikle aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılan sözcükleri inceleyerek başlayalım. Üniteyi tamamladıktan sonra, bu cümleleri ve saptadığımız yanlışları gözden geçirelim. Bakalım, bu yanlışlıkların nedenlerini ve giderilme yollarını bulabilecek miyiz? – Komando eri, iki terörist yakaladı. – Devlet eski bakanı, bu yüzden istifa etmiştir. – Savaşlar; büyük maddi kayıplar, ayrıca can ve mal kaybına yol açıyor. – […]

10. Anlayarak Okuma Google

Okuma, artık yaşamımızın doğal bir parçası haline geldi. Hepimiz bir şeyler okuyoruz; kitap okuyoruz, gazete okuyoruz, duyuruları okuyoruz. Acaba verileni tam olarak kavrayabiliyor muyuz? Okuduklarımız, zamanımızı doldurmaktan öteye geçip düşünce dünyamızı zenginleştiriyor, ufkumuzu genişletiyor mu? Bu üniteyi tamamladığımızda dilimizle ilgili bilgiler edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – Okuma ve anlama nedir? – Okuduğumuz bir metni […]

Anlatım Nedir? Google

İyi ve doğru anlatım niçin önemlidir? Düşünce ve duygularımızın, başkalarına söz ya da yazıyla bildirilmesine anlatım diyoruz. Her dilin olduğu gibi, Türkçemizin de onu kullananlarca bilinmesi ve uyulması gereken anlatım kuralları vardır. Bunları: – Sözcüklerin yapı, anlam ve sesleriyle ilgili kurallar, – Cümlelerin yapı, anlam, yargı ve öğeleriyle ilgili kurallar olarak iki başlık altında toplayabiliriz. […]

Cümlelerle İlgili Anlatım Bozuklukları Google

En çok yapılan cümle yanlışları nelerdir? Mantık Yanlışları Cümlenin temel niteliklerinden biri, mantık yönünden tutarlı olmaktır. Çok kısa cümlelerde, zihnimiz bu tutarlılığı otomatik olarak sağlayabilir. Ancak cümleler uzadıkça, mantık düzenini kurmak da zorlaşır. Cümlede çeşitli yönlerden tutarsızlıklar, çelişkiler ortaya çıkabilir. Şimdi, sözünü ettiğimiz mantık yanlışlarını görelim: Başbakan, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Başsağlığı, ölenlere değil, […]

Edebiyatımızda Noktalama İşaretleri Google

Edebiyatımızda noktalama işaretleri Tanzimat döneminde, 19. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanır. Nokta, virgül, soru işareti gibi temel noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımız. İbrahim Şinasi Efendi (1826-1871) dir. Peki, Tanzimat’tan önce yazarlarımız, şairlerimiz ne yaptılar, nasıl yazdılar? Şu örneği vermekle yetindim: 17. yüzyıl Divan Edebiyatı dönemindeki yazarlarımızdan Nergisî’nin aşağıdaki cümlesini okuyunuz: “bâlâ-yı kûhsâr-ı serîinde aşiyan-saz olan […]

Noktalama İşaretlerinin Önemi Google

Her türlü yazılı anlatımımızda, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmamız yazımıza neler kazandırır? Noktalama işaretlerinin görev ve işlevlerini tanırsak okuduğumuzu daha iyi anlar anlatmak istediğimizi de yazıya dökerken daha iyi anlatırız. Bir bakıma noktalama işaretleri, konuşurken söylediklerimizin daha iyi anlaşılması için yaptığımız el yüz işaretleri ya da duraklama ve tonlamanın yazıdaki karşılıkları gibidir. Cümlelerimizin anlamına el […]

Okuma Metinleri ve Uygulama Google

Okuduğumuz metinleri daha iyi kavrayarak bilgi ve düşünce dünyamızı daha da zenginleştirebilir miyiz? Şimdi birkaç metin okuyalım ve birlikte uygulama çalışmaları yapalım. Bu metinlerin ilki bir şiir, ikincisi bir öykü, üçüncüsü ise bir anı örneğidir. Hepsi de çok tanınmış ve çağdaş sanatçılarımızın eserleri olan bu metinlerin ilginizi çekeceğini, onları beğeneceğinizi sanıyorum. Önce, çağdaş Türk halk […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >