Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Türkçe’nin Zenginliği ve Söz Varlığının Gücü Google

Türkçenin anlatım gücünü araştırmak, onun zenginliklerini ortaya koyabilmek için seçilecek en iyi yol, onun kaynağına inerek önce en eski yazılı ürünlerini incelemek, sonra, bugüne gelinceye kadar söz ve anlatım açısından gösterdiği gelişmeleri, kazandıklarını ve yitirdiklerini incelemektir. Bu üniteyi tamamladığımızda Türkçenin zenginliğinden yararlanma yollarını öğrenerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – Bir dilin gücünü ve sözvarlığının zenginliğini […]

04. Anlatım Birimleri – 1: Sözcükler Google

Sözcükler, bir dilin tek başına anlam taşıyan en küçük birimleridir. Sözcükler bir dilde anlatılmak istenen düşünceleri, duyguları, canlı, cansız varlıkları, soyut, somut kavramları, durumları, olguları karşılar. Bir sözcük söylendiğinde ya da yazıldığında onunla ilgili bir anlam belirtilmiş olur. Bu anlam, o dili kullanan kişilerce paylaşılır. Kuşkusuz, her sözcük tek bir anlamı, kavramı iletmek üzere oluşmaz. […]

05. Anlatım Birimleri – 2: Cümleler Google

Cümle adı verilen diziyi kolayca kurmak, dinleyenlerin ve okuyanların bundan doğru bir anlam çıkarmasını sağlamak, dili iyi bilmekle olur. Düşünüp, ifade etme yeteneğine sahip olan insan, bilgilerini değerlendirip, onlar arasında ilgiler kurarken buna dil bilgilerini de eklediğinde yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olur. Gerek öğrenim çağımızda gerek çalışma yaşamımızda, gerekse diğer insan ilişkilerimizde duygularımızı, düşüncelerimizi […]

Bir Dilin Gücü ve Sözvarlığı Google

Bir dilin gücünü ve sözvarlığının zenginliğini belirleyen özellikler nelerdir? Önce, bir dilin zenginliğinden ve sözvarlığı teriminden ne anlaşıldığına değinmemiz yerinde olacaktır. Hemen belirtmemiz gerekiyor ki, dilbilimcilerin görüşüne göre, yeryüzünde ilkel dil yoktur; her toplumun dili, bireylerinin düşüncelerini, duygularını, tasarladıklarını anlatmaya, başkalarına iletmeye olanak verir. Bu anlatım, dilden dile değişen farklı biçimlerde ve birbirinden ayrılan kurallarla […]

Cümlede Anlam Özellikleri Google

Cümlelerimizin anlamları, anlatımlarımızı nasıl etkiler? Dilde kullanılan her cümlenin belirli bir görevi, bir işlevi vardır. Cümlelerin görevini, işlevini onu kullanan kişinin amacı belirler. Cümleyi söyleyen, yazan kişi neyi anlatmak, ne yapmak istiyor? Önemli olan bunu anlamaktır. Bir cümleyi duyduğumuzda, okuduğumuzda onun işlevini, anlamını doğru olarak kavrayabilmektir. Bu konuda Prof. Dr. Özcan Başkan’ın düşüncelerini aktaralım: Cümle, […]

Cümlelerin Genel Özellikleri Google

Şimdi de dilimizdeki cümlelerin genel özelliklerini belirtelim: – Türkçenin cümle yapısında temel öğeler sonda bulunur. Cümlenin temel öğeleri özne ve yüklemdir. Dilimizde yüklemin sonda bulunduğu cümlelere düz cümle adı verilir. Şiiri okurken önce anlamını düşündüm. Sonra harflerini, sözcüklerin istifine, dizelerin sıralanışına baktım. Bir dilde harflerin yan yana getirilmesiyle binlerce sözcük oluşuyor. Sonra da sözcüklerin yan […]

Cümlenin Yapı Özellikleri Google

Değişik yapılarda cümleler anlatımlarımıza neler kazandırır? Cümlede belirtilen yargının sayısı, bu yargıların birbirleriyle ilişkisi, bağlantısı yönünden de cümleleri yapılarına göre ayırırız: Basit cümle, bileşik cümle, girişik cümle, sıralı cümle gibi. Şimdi, aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. incelerken, cümlelerin uzun ya da kısa oluşlarını göz önünde bulundurmayınız. Bunların kimi ad, kimi de eylem cümlesidir. Olumlu, olumsuz, soru anlamlı […]

En Eski Dönemlerinden Bugüne Türkçe’nin Zenginliği Google

Türkçe zengin bir dil midir? Acaba anadilimiz, eldeki en eski yazılı ürünlerinden bugüne kadar incelenecek olursa “zengin bir dil” olarak nitelenebilir mi? Bu soruya, aşağıda değineceğimiz kanıtlara dayanarak, hiç kuşku duymaksızın olumlu yanıt verebiliriz. Bu kanıtlar, şu özelliklere dayanmaktadır: 1. Türkçe, yapısındaki türetme ve birleştirme gücüyle, bilinen en eski dönemlerinden bugüne, her türlü somut ve […]

Sözcüklerin Tür Özellikleri Google

Cümlelerin doğru kurulmasında, sözcük seçimi neden önemlidir? Türkçede sözcükler cümledeki anlamlarına, görevlerine ve konumlarına göre belli tür adları alır: ad (isim), sıfat (önad), zamir (adıl), zarf (belirteç), edat (ilgeç), bağlaç, ünlem, eylem (fiil). Burada dil eğitimiyle ilgili şu değerlendirmeyi ekleyelim: Dilimizin özelliklerini, işleyişini tanıyıp öğrenmek, onu daha kısa zamanda, daha başarılı ve doğru kullanmamızı sağlar. […]

Sözcüklerin Yapı Özellikleri Google

Duygu ve düşüncelerimizi aktarmak için kullandığımız sözcüklerin yapıları nasıldır? Sözcükler, bütün dillerde o dillerin yapı taşıdır. Duygu, düşünce ve eylemlerimizi onlar aracılığıyla iletebiliriz. Dilimizde bir sözcüğün anlamlı, en küçük parçasına o sözcüğün kökü denir. Kök halindeki sözcükler ya sonlarına aldıkları eklerle yeni sözcükler oluşturur (türeme) ya da yeni bir sözcükle birleşerek yepyeni bir anlamda kullanılabilir […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >