Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, bilgi sistemlerindeki hızlı gelişme işletmeler açısından bilginin önemini gittikçe arttırmakta ve buna bağlı olarak bilgiye erişim de kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişimde küreselleşmeye bağlı olarak sınırlar kalktıkça, işletmeler arasında rekabet de artmaktadır. Bilgiyi iyi kullanabilmenin yolu da etkili ve verimli bir bilgi sistemi kurmaktan geçmektedir. Bilgi sistemi, teknolojisi, altyapısı […]

02. İşletme Bilgi Sistemleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilindiği gibi, yönetim işlevleri, yöneticinin ne yapacağını ve amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, vb. işletme kaynaklarının nasıl yönetileceğini açıklar. İşletme kaynakları ve yönetim işlevleri arasındaki bu ilişki sistem olarak işletmeyi oluşturur. Çağdaş işletmelerdeki karmaşıklığa son vermek ve faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla “İşletme Bilgi […]

03. İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri ve Bilgi Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] Daha önceki ünitelerden bilgi sisteminin amacının karar vermede denetimi ve koordinasyonu sağladığını biliyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma ister postmodern toplum diyelim, ister bilgi toplumu, bilginin hızlı, doğru ve uygun bir şekilde ihtiyaç duyulan yer ve zamanda kullanılması, diğer işletmelerle rekabet edebilmek için gerekli hale gelmektedir. Bu durumda en iyi, […]

04. Dijital Girişimler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler çeşitli dijital girişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle İnternetin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapındaki bilgisayarların İnternet aracılığıyla birbirine bağlanması, işletmelerin mallarını tanıtmasından satmasına, müşterilerin beğendikleri mal ve hizmetleri satın almasından rezervasyonuna, bankacılık uygulamalarından vergi uygulamalarına, ithalattan ihracata kadar tüm alanları çok önemli […]

05. Bilgi Teknolojileri ve Politikası Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede bilgiyi saklama, işleme ve iletme konusunda kullanılan teknolojilerinin neler olduklarını YBS içindeki önemini sizlerle paylaşacağız. YBS için bilgi nasıl bir hammadde gibi çok önemli ise teknolojiler de bu bilginin sözünü ettiğimiz serüveninde o derece önemlidir. Ünitemizde ilkönce bilgi teknolojilerinden hepimizin bildiği, tanış olduğu bir teknolojik ürün […]

06. Bilgi Sistemi Yazılımı Google

[Audio clip: view full post to listen] YBS’lerde bilgi, kurulduğu yer ve amaç ne olursa olsun karar vericiler için temel kaynaktır. Bilgi işlendiği zaman büyük katma değer yaratır. Bu katma değerin yaratılabilmesi içinde gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ve ek yazılımlara gereksinim vardır. Bizde sizlerle bu ünitede YBS’lerin en önemli bileşeni olan yazılımı ve bilgi saklama da […]

07. Telekomünikasyon ve Ağlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilgisayar kullanıcıları geçmişte bilgisayarlarını diğer bilgisayar kullanıcılarından ayrı olarak kullanıyorlardı. Oysa bilgisayarlar birbirleriyle haberleşebildiklerinde kullanıcıların ufukları bir anda çok genişlemekte, böylelikle başka bilgisayardaki kullanıcılarla dosya paylaşımı ve haberleşme, mesaj gönderme mümkün hale gelmektedir. Günümüz bu tür haberleşmenin giderek artan bir şekilde yaşandığı, elektronik posta mesajlarının geleneksel posta hizmetinin […]

08. İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojisi Altyapısı Google

[Audio clip: view full post to listen] Son on-on beş yıllık dönem içerisinde bilgisayar ve İnternet dünyasında yaşanan gelişmeler bireyler ve kuruluşlar açısından adapte olunması gereken değişimleri beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğumuz çağda, yeni bilgi teknolojisi araçları, dünya üzerinde yaşayan bireyleri, işletmeleri ve genel ekonomiyi istemeseler bile büyük ölçekli değişimler yaşamaya zorlamakta, temel olarak yaşama ve […]

09. Bankacılık: Krediler Google

– Sizden küçük işletme kredisi talep ediyorum. Masa-sandalye için 100 milyon, telefon için 20 milyon ve diğer giderler için 700 milyara ihtiyacım var. Yukarıdaki karikatür bir bankanın kredi taleplerini değerlendirmede son derece hassas davranması gerektiğini, bankaların çoğu kredi işleminde ters seçim ve kötü niyet sorunları ile karşı karşıya kalabileceklerini vurgulamayı amaçlıyor. Eğer bu konuda gerekli […]

10. Bankacılık: Mevduatlar Google

– Tamam, kartını taktı. Makineyi şimdi kapatabilirsiniz. Yukarıdaki karikatür bankaların son yıllarda müşterilerine sunmaya başladıkları hizmetlerin, bankalara yeni bir risk yüklediğini vurgulamaktadır. Bankalar, mevduat toplama konusunda birbirleriyle rekabet ederken, geçmişte çok şubeli bankacılık yaparken, günümüz teknolojisinde rekabetin boyutu sunulan hizmetlerin türü ve kalitesi bağlamında yürütülmektedir. Son dönemde gündeme gelen bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri de […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >