Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

1002 – Genel İşletme Google

GENEL İŞLETME Yazarlar Prof. Dr. Rıdvan KARALAR (Ünite 1, 2, 3, 5) Prof. Dr. İnan ÖZALP (Ünite 4, 19) Doç. Dr. Fermani MAVİŞ (Ünite 6, 7) Prof. Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 8, 9) Prof. Dr. Birol TENEKECİOĞLU (Ünite 10, 11, 12) Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (Ünite 13, 14, 15) Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇİ (Ünite 16) […]

3155 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Google

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN (Ünite 1, 2, 6) Prof. Dr. Nüvit GEREK (Ünite 11-13) Doç. Dr. Ufuk AYDIN (Ünite 14, 15) Yard. Doç. Dr. Dilek BAYBORA (Ünite 4, 5, 7) Doç. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA (Ünite 8-10) Yard. Doç. Dr. İlhan ORAL (Ünite 3, 16) Editör Prof. Dr. […]

3172 – Yönetim Bilgi Sistemi Google

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ Yazar Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN (Ünite 5, 6, 12) Yard. Doç. Dr. Özlem OKTAL (Ünite 3, 9, 13) Yard. Doç. Dr. Ayşe HEPKUL (Ünite 7, 8) Yard. Doç. Dr. Hakan KAĞNICIOĞLU (Ünite 1, 10, 11) Yard. Doç. Dr. Adnan SEVİM (Ünite 2, 4) Editör Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir, 2003 […]

4007 – Uluslararası İşletmecilik Google

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Yazarlar Prof. Dr. Nurhan Aydın (Ünite 12, 13) Prof. Dr. Celil Koparal (Ünite 1, 4, 7, 8) Prof. Dr. Mehmet Şahin (Ünite 14, 15) Prof. Dr. Birol Tenekecioğlu (Ünite 10) Doç. Dr. Leman Bilgin (Ünite 6) Doç. Dr. Erol Kutlu (Ünite 2, 3) Doç. Dr. Saime Önce (Ünite 11) Doç. Dr. Figen Dalyan […]

4193 – İnsan Kaynakları Yönetimi Google

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Doç. Dr. Leman BİLGİN (Ünite 2, 4, 11) Doç. Dr. Deniz TAŞCI (Ünite 5, 6, 7) Yard. Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU (Ünite 12, 13) Yard. Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY (Ünite 1, 8, 9, 10) Yard. Doç. Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 3, 14) Editör Prof. Dr. Ramazan GEYLAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir, […]

4201 – Stratejik Yönetim Google

STRATEJİK YÖNETİM Yazar Prof. Dr. Erol EREN Editör Prof. Dr. Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir, Ağustos 2006 ISBN 975-06-0221-8 İÇİNDEKİLER Ünite 1. Stratejinin Önemi ve Sınırları Ünite 2. Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi Ünite 3. Genel Çevre Analizi Ünite 4. Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi Ünite 5. İşletme Değerleme, Rakiplerle Kıyasla Güçlü […]

4202 – Girişimcilik Google

GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU (Ünite 9, 10) Prof. Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 2, 3) Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 4, 5, 6) Yard. Doç. Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 7, 8, 11) Editör Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir, Haziran 2005 ISBN 975-06-0289-7 İÇİNDEKİLER Ünite 1. Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri […]

Aracıların Bankalar İçin Önemi Google

Yukarıda belirtildiği gibi söz konusu teknolojik gelişmeler bankaların, müşterilerine bazı hizmetlerini doğrudan değil, aracılar kanalı ile sunma imkanını vermektedir. Ayrıca fiziksel malların satışında rol alan alıcılardan farklı olarak bu aracılar fiilen hizmetin üretilmesini de gerçekleştirmektedir. Bu yenilikler bankanın gerek insan gücüne, gerek makine ve donanım gücüne büyük yatırımlar yapmasını gerektirmektedir. Şüphesiz her yeni üründe olduğu […]

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yenilik Stratejileri Google

Geçmişte üretim faaliyetleri imalat işlemleri üzerinde yoğunlaşıyordu. Ancak günümüzde, üretim stratejilerinin imalat sürecinden çok önce, yeni ürün geliştirme faaliyetleriyle başladığı fark edilmiştir. Uluslararası işletmeler, yeni ürün ve hizmet yaratamadıkları takdirde en azından mevcutlarını geliştirmek zorundadır. İster yeni ürünler ortaya koymak ister mevcut ürünleri iyileştirmek olsun her ikisinde de araştırma- geliştirme ve yenilik stratejilerine gereksinim duymaktadır. […]

Bağlanabilirlik Modelleri Google

Bilgisayarların birbiriyle bağlanabilmesi için gereken teorik altyapıyı sağlayan modelleri tanımlayabilmek Bilgisayarların bilgileri paylaşabilmeleri için bir iletişim ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortam bir önceki ünitede telekomünikasyon kavramı olarak incelenmişti. Bu ünitede ise, öncelikle bilgilerin paylaşımı için gerekli altyapıyı oluşturan bilgisayar ağlarının teorik olarak modellenmesini sağlayan iki temel model anlatılacak, izleyen bölümde ise, özellikle işletmelere yönelik olarak […]