Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

06. Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler Google

Biz insanlar bir yanda kendi düşünce ve davranışlarını, başkalarınınkiyle kıyaslayarak değerlendirirken, öte yanda faydası maliyetinden fazla olan ilişkiler kurmak ve sürdürmek eğilimindeyiz. Yakın ilişkilerimizde önemli olan ise gerçek dostluk ve arkadaşlıktır, yani aynı şeylerden hoşlanmak ya da hoşlanmamak! uyum hayatın özü “Kurtlarla yaşayacaksan, kurt gibi ulumalısın” (Rus atasözü). Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İnsanın […]

07. Özgeci Davranış Google

Psikologlar başkalarına yardım konusunda kişilerin nasıl davrandığını incelemeye başladıkları zaman tüm yardım davranışlarını kapsayan bir terim bulmakta güçlük çekmişler ve daha sıkça kullanılan “anti sosyal” davranışa zıt “prososyal davranış” sözcüğünü kullanmaya başlamışlardır. Prososyal davranış, diğer bir kişi ya da grubu yararlandırmak niyetiyle yapılan gönüllü davranış olarak tanımlanır (Bilgin, 1998). Bazı sosyal psikologlar” “Özgeci davranış” veya […]

08. Saldırganlık Google

Bu ünitede, insanlığın karanlık yüzünü teşkil eden saldırganlık konusu incelenecektir. Saldırganlığın ne olduğu, neden ortaya çıktığı, hangi etmenler tarafından belirlendiği ve nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Bir yandan, saldırganlığı insanlık durumunun bir parçası olarak görüyoruz, ama diğer yandan her geçen gün dünyanın daha şiddet dolu bir yer haline geldiğini de duyumsuyoruz. Belki de her gün gazetelerin üçüncü […]

09. Çatışma Google

Çatışma iki veya daha çok insan arasında uyumsuzluk sonucu ortaya çıkabilir. Özellikle bir örgütün başarılı olması her şeyden önce çalışanlar arasındaki uyuma bağlıdır. Bu nedenle çatışma konusu örgütsel açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Bu ünitede de çatışma süreci tanıtılacaktır. Daha sonra örgütte çatışma düşüncesinde öne sürülen genel yaklaşımlar incelenecektir. Örgütlerde çatışma nedenleri üzerinde durularak, bunların […]

10. Liderlik ve Kuramları Google

Gruplar halinde yaşanan tüm toplumlarda bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Genel anlamda liderlik, yöneten ile yönetilen arasındaki bir ilişkiyi içerir. Bu nedenle liderlik konusu çok eski çağlardan beri üzerinde durulan, hak kında kuramlar üretilen ve her geçen günde üzerinde durulmaya devam edilecek kavramlardan birisidir. Bu konuda çalışma yapanlar, kendi çalışma alanları içinde ve yaklaşımları doğrultusunda konuyu […]

11. Örgütlerde Grup ve Grup Süreçleri Google

Grup deyimini belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirleriyle ilişkide bulunan iki veya daha çok kimse için kullanıyoruz. İnsanları belirli amaçlara ulaştıran önemli olgulardan biri gruplardır. Yaşamımız boyunca şu veya bu şekilde gruplara üye olmuş ve bu olguyu diğer insanlarla paylaşmışızdır. Bu ünitede de grup ve grup oluşum süreci üzerinde durarak, örgütlerde grubun […]

12. Önyargı Google

Bu ünitede önyargının, önyargının bilişsel temelini oluşturan kalıpyargıların ve önyargının davranışsal sonucu olan ayrımcılığın ne olduğu, önyargının kökenleri ve önyargının nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Demokratik toplumlar, önyargıyı, insan davranışının en kabul edilemez yanlarından biri olarak görmektedirler. Irk ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı yapmak ya da bağnazlıkla suçlanmak çok ağır bir saldırı olarak algılanmaktadır. Ancak, önyargılı tutum ve ayrımcı […]

13. Gruplar Arası İlişkiler Google

Hepimiz belli gruplar içinde dünyaya gelir ve belli gruplar içinde yaşamımızı sürdürürüz. Sosyal bir varlık olmamızı mümkün kılan olgudur grup. Bir grup, tanımı gereği başka grupların varlığını da gerektirir. Yani gruptan değil, aslında her zaman gruplardan söz etmekteyiz. İşte bu ünitede gruplar arası ilişkiler nedir, gruplar birbirlerini nasıl algılar, gruplar arası çatışmaların kaynağı nedir ve […]

14. Kitle Davranışı Google

Bu ünitede kitle davranışının ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve kitlesel süreçte ne tür psikolojik mekanizmaların işlediği incelenecektir. İnsanlar çok çeşitli nedenlerle bir araya gelerek kitlesel olaylar yaratmaktadırlar. Bir araya geliş nedenleri ne olursa olsun, kitleler her zaman bütün toplumsal kesimlerin ama en çok da siyasi iktidarlar ve güvenlik güçlerinin gündeminde yer almıştır. Bilimsel bir […]

15. Benlik Google

Siz kimsiniz? Bu iki sözcüklü sorunun yanıtı da çok uzun, o yanıtı bulma süreci de ………… Benlik sizde var olan bir zihinsel yapı değildir. Toplumsal etkinliklere katılmanız, başkalarıyla olan iletişiminizin bir ürünüdür. O sizsiniz! Sizin toplumsal varlığınızdır. Anlatmak istediğimiz olguyu bir atasözüyle bitirelim “Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz” Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – […]