Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Sosyal Algı Google

Algı, başka insanları ve olayları tanıma ve anlama biçimimizdir. Dolayısıyla algı açısından; sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz önemli değil, başkalarının sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz hakkındaki düşünceleri önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Başkalarıyla ilgili izlenimlerimizin nasıl oluşturduğumuzu açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin izlenimlerin nasıl bütünleştirildiğini açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin yargılarımızı bozan algısal yanlılıkları tanımlayabilecek, […]

03. Sosyal Biliş Google

Yaşam son derece karmaşıktır. Siz bu yaşama ilişkin bilgileri nasıl yorumluyor, analiz ediyor, anımsıyor ve kullanıyorsunuz? Bu sorunun yanıtı sosyal biliştir. Hepimiz sıkça, ilk defa karşılaştığımız bir insan hakkında şu ya da bu şekilde yargılara varırız. Bunu yapan bizdeki sosyal yargı stratejileridir. Çok az bir bilgiyle, kendimize sonuçlar çıkarırız ve bunu yaşamımızın döngüsü içine bir […]

04. Sosyal Etki ve Sosyal Güç Google

Bazı kişi ya da gruplar sahip oldukları sosyal gücü, başkalarının davranışlarını veya düşüncelerini istedikleri yönde değiştirmek için kullanabilmektedirler. Bunu yaparken kullandıkları kaynak sosyal etkidir. Sosyal etkinin önemini bir atasözüyle vurgulamak istiyorum: “Gülümsemeyi bilmiyorsan dükkan açma” (Yahudi atasözü). Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Tutum ve davranışların nasıl edinildiğini açıklayabilecek, – Uyum göstermenin temelindeki süreçleri tanımlayabilecek, […]

05. Tutum ve Tutum Değişimi Google

Tutumlarımız yaşam olayları karşısında davranış ve hareket biçimlerimizdir. Tutumlarımız bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerimiz arasında yer alırlar. Bireysel tutumlarımızı yaşam boyu geçirdiğimiz tecrübeler, yetişme tarzımız, cinsiyetimiz, yaşımız, eğitimimiz oluşturur. Ancak tutum konusu durağan değil değişkendir. Bu nedenle tutum değişimi konusu bugün pek çok alanda faydalanılan ve önemsenen bir konu olmaktadır. Bu ünitede de tutum kavramının […]

Atfetme Google

Yeni kişilerle karşılaştığımızda bizde kimi izlenimler oluşur. Bu izlenimlerin çoğu sözlü, sözsüz davranışlardan ve giyiniş biçimlerinden kaynaklanır. Sergilenen davranış ve giyiniş şekline bakarak insanlara atıflarda bulunuruz. İnsanların kendisini ve çevresini anlama isteği, onu atfetme süreçlerini kullanmaya yöneltir. Başka şekilde söylersek, atfetme süreçlerinin temelinde insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğinin olduğu ileri sürülmektedir (Cüceloğlu, 1991; […]

Atfetme – Yükleme Google

Diğer insanlar hakkında yaptığımız en önemli çıkarımlardan biri, neden öyle davrandıklarıdır. Bir bireyin bir partide çekingen olmasının ve başkasının dışa dönük olmasının nedeni nedir? Atfetme ya da yükleme kuramı, insanların “niçin?” sorusunu; ne zaman ve nasıl sorduklarıyla ilgili psikoloji konusudur. İnsanların, neyin neye sebep olduğunu nasıl ve niçin çıkarsadıklarını inceleme Fritz Heider ile başladı. O, […]

Boyun Eğme – İtaat Google

İnsanları etkilemenin temel yollarından biri de onlardan istekte bulunmaktır. Bazen isteklere hiçbir neden olmadan uyarız. Bir çalışmada araştırmacılar, fotokopi makinesini kullanmak için bekleyen insanlara gitmelerini, çünkü çok fotokopi çekeceklerini söyleyerek yaklaştılar ve insanlar da bu isteğe hiç düşünmeden uydular. Ellen Langer bu davranışı dikkatsizlik olarak tanımlıyor. Çünkü kişiler isteğe hiç düşünmeden uyuyorlar. Genelde, alışkanlıklarımız hariç; […]

İnsanlar Ne Zaman Uyum Gösterir? Google

Bazı durumlara uyum göstermeye diğerlerinden daha meyilliyizdir. Grubun ortak bir düşünceye sahip olması ve bizim gruba olan vaadimiz uymamızı etkiler. Buna ek olarak bireycilik ya da tekcilik tutkusu gibi kişisel farklılıklar da bizim gruba uyup uymamamızı etkiler. Grubun Büyüklüğü Uyum gösterme genellikle grubun büyüklüğü ile artar. Bir odanın içinde olduğunuzu ve odanın rahatsız edici derecede […]

İzlenim Oluşturma Google

Çok sınırlı bilgi ve ipuçlarına dayanarak birisi hakkında izlenim oluşturmaya çalışmak; biz insanlardaki, önemli evrensel bir eğilimdir. İnsanlar, yalnızca bir kaç dakika gördükleri bir kişinin (hata fotoğrafın) çok sayıda özelliği hakkında yargılarda bulunmak eğilimindedirler. Örneğin bir tanıdığınızın, yaşlı bir insanı karşıdan karşıya geçirmesini gördüğünüz anı unuttuktan çok zaman geçtikten bile, o arkadaşınızı yardımsever ve nazik […]

İzlenimleri Bütünleştirme Google

İnsanların görünümleri ve davranışlarının gözlenmesinden edindiğimiz bilgilerle onların kişilik özelliklerine ilişkin çıkarımlar elde ederiz. Bu tek tek çıkarımları genel bir izlenim olarak nasıl birleştiririz? Aşağıda bu soruların yanıtlarını bulacaksınız. Kişilik İzlenimleri, Karşıdakinin Temel Özellikleri Yardımıyla Şekillenir İzlenim oluşturmanın erken aşamasında kolayca gözlenebilen fiziksel ve sözel olmayan görüntüleri kullanırız. Ancak kişilere ilişkin bilgilerimiz arttıkça; değerlendirmelerimiz daha […]