Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Halkla İlişkilerin Tanımı Google

Son yıllarda yoğun rekabet ortamında kurumların yönetim anlayışı çok değişti. Böyle bir ortamda kurumların başarısı için son derece önemli olan halkla ilişkiler konusunda da pek çok yeni fikirler ortaya çıktı. Artık halkla ilişkiler bu farklı boyutların (medya ilişkilerinden, kurum kültürüne, kurum kimliğinden, imaja, sosyal sorumluluğa, bütünleşik pazarlama iletişimine…) tartışıldığı bir kavram haline geldi. Amaçlarımız Bu […]

02. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Google

21. yüzyılın ilk yıllarında yüzüncü yaşını kutlayan halkla ilişkiler diğer disiplinlerin yanında hala genç bir alandır. Halkla ilişkilerin bu göreli gençliği, alanın her geçen gün gelişiyor olması anlamına gelmektedir. Uygulamaların gücü, açık ve demokratik bir toplumda bulunmayla ilişkilidir. Kamuoyunun öneminin artması, internet ve web ortamının olağanüstü yükselişi ile dünya çevresindeki milyonlarca insanın sınırsız bir iletişimle […]

03. Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler Google

Herhangi bir uğraşı alanının meslek haline gelebilmesi için; o alanda biçimsel eğitim veriliyor olması, çalışanların geçimlerini bu meslekle sağlamaları, mesleki dayanışma, iletişimi sağlayacak biçimsel bir organizasyonun ve periyodik bir yayının olması ve son olarak da meslekle ilgili ahlak kurallarının varlığı gereklidir. Bu koşullar altında incelendiğinde halkla ilişkiler bir meslektir. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde […]

04. Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamuoyu Google

İletişim ve halkla ilişkiler ilişkisi, tarihsel gelişimde sürekli ayrılmaz iki kavram ve olgu olarak yol aldı. Halkla ilişkiler temelde kitle iletişim araçlarının artan etkisi ile varlığını somutladı, işlevini pekiştirdi. Bu açıdan kitle iletişimin gelişimi, halkla ilişkilerinin varoluşunun kaçınılmaz bir nedeni. Kamuoyunun ve gündemin oluşumunda haber medyasının etkilerini kurum ve kuruluşlar adına yönetme en önemli görev […]