Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları – Özet Google

Özet Borç sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını kavrayabilmek – Borç deyiminin çeşitli anlamları vardır. Dar anlamda borç bir taraftan sadece para borcunu, diğer taraftan iki kişiden birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu bir davranışı ifade eder. Geniş anlamda borç deyimi ise, alacaklı ve borçlu diye isimlendirilen iki taraf arasında mevcut bulunan hukuki bir bağı ifade […]

Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim [Ünitenin başı]nda yer alan olayı hatırlayalım. Onur arkadaşı Özge’den, bir hafta sonra geri ödenmek üzere, beş yüz milyon lira borç almış ve borcuna karşılık olmak üzere arkadaşına bir senet vermiştir. Onur arkadaşından aldığı bu parayla, beyaz eşya satan bir mağazaya giderek bir buzdolabı satın almıştır. Mağazada buzdolabının bedelini ödemiş ancak malın eve […]

Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları – Test Soruları Google

Test Soruları Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığımızı ölçmek için aşağıdaki soruları, sınav oluyormuş gibi yanıtlamaya çalışalım. Eğer zorlanmadan yanıtlayabiliyorsanız bir sonraki üniteye geçebilirsiniz. Ancak, zorlandığınız konuları tekrarlamalısınız. Doğru yanıtları ünitenin sonunda bulabilirsiniz. 1. Geniş anlamda borç deyimi ile ifade edilmek istenilen şey nedir? a. Para borcu b. Bir kimsenin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü […]

Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Rekor Tazminat Safiye Karagöz, eşiyle birlikte yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesini dün kazandı. Belediye otobüsünün üzerinden geçtiği sağ bacağını kaybeden emekli öğretmen Safiye Karagöz üç yıllık hukuk savaşını kazandı. Karagöz’e 130 milyar lira tazminat ödenecek. RADİKAL 26/01/2002 İZMİR – Şirinyer’de üç yıl önce İZULAŞ’a ait belediye otobüsünün üzerinden geçtiği sağ bacağını kaybeden emekli öğretmen […]

Borç ve Borç İlişkisi Kavramı Google

Borç sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını kavrayabilmek (Borç kavramı) Borç sözcüğü çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Dar anlamda borç, bir bakıma sadece para borcunu ifade eder; örneğin bir kimse “bakkala, kasaba, manava ve hatta arkadaşıma borcum var” dediği zaman, bununla, sözü geçen kişilere belli miktarda para borcunun bulunduğunu söylemek ister. Diğer taraftan, dar anlamda borç deyimi ile iki […]

Borçların Sona Ermesi Google

Borcun genel olarak sona ermesini saptayabilmek (Borçların sonra ermesi). Kavram Daha önceki ünitelerin birinde borç kavramı üzerinde dururken, borç sözcüğünün bir anlamda iki taraf arasındaki hukuki bağı, yani borç ilişkisini, bir başka anlamda ise borç ilişkisinden doğmuş bulunan tek bir borcu, örneğin satıcının sattığı malı alıcıya teslim borcunu veya kiracının kiralayana kira bedelini ödeme borcunu […]

Borçlunun Temerrüdü Google

Borçlunun temerrüdünü kavramak; şartlarını ve sonuçlarını belirlemek Kavram Diler, Ayşe’ye olan 1. 000. 000. 000 liralık ve halen ifası mümkün olan borcunu, ihtara karşın ifada gecikmiştir. Bu durumda ne söz konusudur? Borçlunun temerrüdü (direnimi), borcun ifa edilmemesi hallerinden biridir. Gerçekten, yukarıda borcun ifa edilmemesi konusunu incelerken, bunun iki biçimde ortaya çıkabileceğini belirtmiştik. Bunlardan biri kusurlu […]

Borcun İfa Edilmemesi Google

Borcun ifa edilmemesi kavramını tanımlamak; borcun ifa edilmemesinin sonuçlarını kavramak. Kavram Her borç ilişkisinin amacı, ifadır. İfa ile alacaklı, kendisine karşı üstlenilmiş olan (taahhüt edilmiş) olan edimin konusunu elde ederek tatmin olur, borçlu ise borcundan kurtulur ve sonuçta borç ilişkisi sona erer. Borçlu borcunu ifa etmezse, pek tabii bu sonuçların hiç birisi gerçekleşmez. Zafer, Bülent’e […]

Borcun İfası Google

İfa kavramını tanımlamak; borcun türlerine göre ifa edilmesi gereken yeri belirlemek (Borcun İfası) Kavram İfa, borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borç ilişkisinin sona erdirilmesidir. İfa ile borçlu borcundan kurtulmakta, alacaklı alacağını almakta ve sonuçta taraflar arasındaki borç ilişkisi de ortadan kalkmaktadır. İfa her borç ilişkisinin amacıdır. Gerçekten […]

Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi – Özet Google

Özet İfa kavramını tanımlamak; borcun türlerine göre ifa edilmesi gereken yeri belirlemek – İfa, borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borcun sona erdirilmesidir. Böylece borçlu borcundan kurtulmakta, alacaklı alacağını almakta ve sonuçta taraflar arasındaki borç ilişkisi de ortadan kalkmaktadır. İfa, her borç ilişkisinin amacıdır. İfanın sonuç doğurabilmesi için, […]