Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

04. Faiz Oranlarının Belirlenmesi Google

– Kişiliğiniz beş parçaya bölünmüş görünüyor: Ego, süperego, dolar, hazine bonosu ve hisse senedi Yukarıdaki karikatür günlük yaşantımızın önemli bir sorununu ortaya koyuyor: Servetimizi hangi varlıklarda tutacağız? En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar hemen herkes bu konuda tercih yapmak zorunda kalıyor. “Acaba döviz mi alsak? Yoksa paramızı repoya mı yatırsak? Aslında mevduattan şaşmamak lazım. Arabayı satıp […]

07. Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları Google

Bu ünitede önce talebin, rekabetin, maliyetlerin ve devletin fiyat kararlarına etkilerini ele aldıktan sonra fiyatlandırmada uygulanan temel yöntemler üç yönden incelenecek ve son olarak da belli başlı fiyat politikaları üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Fiyatın anlamını ve oluşumunu açıklamak, – Perakendecilerin fiyat kararları verirken güttükleri amaçları belirtmek, – Perakendecilerin fiyat kararlarını etkileyen […]

08. Perakende Mağazalarda Tutundurma Google

Tüm işletmeler gibi perakendeci kurumlar da hedef kitleleriyle iletişim kurmak üzere tutundurma etkinliklerinden yararlanırlar. Hedef kitleleri sundukları ürünler, hizmetler, yenilikler vb. konularda bilgilendirmek, ilgilerini çekmek, ikna etmek ya da yaşadıkları deneyimin tatmin ediciliğini hatırlatmak, imaj oluşturmak amacıyla çeşitli tutundurma çalışmaları yaparlar. Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve kişisel satış tutundurma karmasını oluşturur ve […]

09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Ağızdan Ağza İletişim: Bir kişi ile (mesajın alıcısı) ticari bir menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajın göndericisi) arasında oluşan iletişim. Amaç: Belirli bir sürenin sonunda gerçekleştirilmesi düşünülen, hedeflenilen başarı. Anonim Şirket: Her türlü amaç ve konuda kurulabilen, belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları nedeniyle mal varlığı ile sorumlu […]