Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Müşterilerle Empatik İletişim Google

Müşterilerle birebir iletişim halinde bulunacak çalışanın empatik iletişim becerisine sahip olması gerekir. Satışta başarılı olmanın ilkelerinden biri, müşterinin ne hissettiğini anlayabilmek, bunu ona ifade edebilmektir. Empatik iletişim müşterileri daha iyi anlamayı ve sürekli iletişimi sağlar. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Müşteriler ile empati kurmanın önemi nedir? – Müşterilerle hangi benlik türlerimizle iletişim kurarız? – […]

04. Müşteri Hizmeti ve Hizmet Kalitesi Google

Bu ünitede müşteri hizmeti ve hizmet kalitesini kapsayan kalite kavramı, hizmet kalitesinin boyutları, müşteri tatmini, e-hizmet ve e-hizmet kalitesinin boyutlarını ortaya koyan konular üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Hizmet ve müşteri hizmeti kavramı nedir? – E-hizmet kavramı ve müşterinin bu hizmetten beklentileri nelerdir? – Hizmet kalitesi ve müşteri tatmini nedir? – E-hizmet kalitesi […]

05. Müşteri Tatmini ve Sadakati Google

Bu ünitede müşteri tatmini ve sadakat kavramları üzerinde durulmuş, müşteri tatmini ile sadakat arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Müşteri tatmininin önemi nedir? – Müşteri tatminini yaratan faktörler nasıl belirlenir? – Müşteri tatminini ölçme ile ilgili ölçütler nelerdir? – Kârlılık ile sadakat arasındaki ilişki nasıl tanımlanır? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve […]

06. Müşteriyi Kazanma ve Elde Tutma Programları Google

Bu ünitede, yeni müşteri kazanma ve mevcut müşterileri elde tutmanın önemine değinilmiş bu konudaki uygulamalar tanımlanmaya çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Yeni müşteri kazanmanın önemi nedir? – Yeni müşterileri kazanma ve bunları elde tutmada ürün marka değerinin önemi nedir? – Yeni müşteri kazanma önerileri nelerdir? – Müşterileri elde tutmaya ilişkin stratejileri nasıl tasarlanır? […]

07. CRM’ye Yönelik Temel Kavramlar Google

Perakendecilikte CRM kullanımı, müşterileri tanımayı ve tanımlamayı, elde edilen müşteri bilgisini teknolojiyi de kullanarak depolayabilmeyi, bu bilgileri daha iyi müşteri ilişkileri geliştirmek için kullanmayı gerektiren bir süreçtir. En kârlı müşterileri ayrıştırmak, yeni müşteri bulmaktan daha avantajlı bir stratejidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – CRM kavramının perakendecilikte önemi nedir? – CRM kavramını açıklamakta kullanılan yaklaşımlar […]