Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri Google

Bu ünitede geleneksel pazarlama ilişkisel pazarlama ilişkisi, müşteri ilişkileri kavramı ve gelişimi, müşteri ilişkileri yönetiminin amaçları, stratejik ortaklık konuları, teknolojileri, bilgisayar yazılımı ve e-müşteri ilişkileri yönetimi konuları üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda; – Geleneksel pazarlama ile ilişkisel pazarlama arasındaki farklılıklar nelerdir? – İlişkisel pazarlamanın hedefleri ve faydaları nelerdir? – Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı nedir […]

01. Perakende Mağazalarda Planlama Google

Planlama, amaçlar ile bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesini içeren bir süreçtir. Perakende mağaza yönetimlerinin planlama sürecine özel bir önem vermeleri gerekir. Bunun sonucunda zaman, emek, para tasarrufu sağlayarak verimliliklerini artırabilirler. Ayrıca planlama ile tüm çabalarının ortak amaçlara yöneltilmesini sağlarlar ve daha sonra ellerindeki olanakların amaçlara yönelip yönelmediğini kontrol edebilmek için bir […]

02. Müşterilerle İletişim Biçimleri Google

Perakendecilikte müşterilerle iletişim biçimimiz hem kişisel kariyerimizi, hem de perakendeciye yönelik müşteri algısını ve dolayısıyla o kurumun imajını doğrudan etkileyecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Müşteriler ile kişilerarası iletişim türleri nelerdir? – Müşteriler ile etkili iletişimin önemi nedir? – Telefon, müşterilerle iletişimde nasıl kullanılır? – Dış görünüş müşteri iletişiminde nasıl bir rol oynar? Sorularına […]

02. Perakende Mağazaların Organizasyonu Google

Perakende mağazalarının kendilerinden beklenen performansı (müşteri memnuniyeti pazar payı, kârlılık, vb. ) gösterebilmeleri bir ölçüde nasıl organize olduklarına bağlıdır. İşletme düzeyinde ya da mağaza düzeyinde oluşturulacak uygun organizasyon yapıları, işletmelerin faaliyetlerinin daha etkili ve başarılı bir şekilde yürütülmesine, pazardaki rekabetle daha kolay başa çıkılmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına, insan kaynağından en yüksek verimin alınmasına kadar […]

03. Perakende Mağazalarda İnsan Kaynakları Yönetimi Google

Bir mağazada doğru yer seçiminden dekorasyona, ürün yelpazesinin hazırlanmasından stok kontrolüne, mağaza içi yerleşimden vitrin tasarımına kadar her türlü faaliyet mağaza sahibi/sahiplerinin yanı sıra idari ve teknik personel tarafından yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerin mağazaya ilişkin görüşlerinin olumlu ya da olumsuz olmasını sağlayan mağazanın kapısında ilk karşılaştıkları ve sorularını cevaplandıran, onlara yardımcı olan, problemlerini çözen ya da […]