Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Dünya Ticaretinde Gelişmeler ve Uluslararası Pazarlara Giriş Biçimleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Gelişen dünya ticaretinde ihracatımızın yapısı konusunda bilgi sahibi olacak, – Uluslararası ticareti teşvik eden kuruluşlar ile uluslararası ticareti engelleyici koşulların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak, – Uluslararası pazarlara giriş şekillerinin hangi stratejilerden oluştuğunu gözden geçirme fırsatını da bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Dünya Ticaretinde Gelişmeler Uluslararası Ticareti Teşvik Eden […]

03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Pazarlama bilgi sistemini – Uluslararası pazarlama için gerekli bilgilerin ne olduğunu – Bilgi kaynaklarını – Pazarlama araştırmasının tanımını ve önemini – Uluslararası pazarlama araştırmasında kullanılan yöntem konularında bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Yönetim Bilgi Sistemleri Pazarlama Bilgi Sistemi Uluslararası Pazarlamada Gerekli Bilgiler Uluslararası Pazarlama Araştırması Uluslararası Pazarlama Araştırması […]

04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İşletmelerde planlama amaçlarını kavrayacak, – Planlama sorunları ile işletmenin istifade edebileceği fırsatları konusunda bilgi sahibi olacak, – Pazarlama stratejilerinin uygulanmasını öğrenecek, – İhracatta bulunan işletmelerde ihracat işlemini yürüten birimin nasıl kurulabileceğini anlayacak, – İhracat biriminin hangi esaslara göre bir örgütlenmeye gittiğini ve yapması gereken işleri öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

05. Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Uluslararası pazarlarda ürünlerini satmak isteyen işletmelerin ürünle ilgili kararlarının neler olduğunu kavrayacak, – Uluslararası pazarlamada ürün stratejileri konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Dış Pazarlar İçin Ürün Planlaması Dış Satımda Endüstriyel ve Tüketim Ürünleri Arasındaki Farklar Ürün Özellikleri ve Üretim Teknikleri Ürün Planlamasında Stratejik Alternatifler Dış Pazar Çevresi […]

06. Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dış satım için üretilen bir ürünün fiyatlandırılmasında hangi faktörlerin dikkate alındığı konusunda bilgi sahibi olacak. – Yeni bir ürünün ihracatta fiyatlandırılması için kullanılan fiyatlama stratejilerinin önemini kavrayacaksınız. – Uluslararası ödeme şekillerini gözde geçirme fırsatını bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Pazarlamada Fiyatlandırma Süreci Dış Satıma Yönelik Fiyatlandırmada Ek Maliyetler Fiyatlandırma Yöntemleri […]

07. Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dağıtım kanalları ve aracı kuruluşların önemini kavrayacak, – Dağıtım kanallarının seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olacak, – İhracatta kullanılan dağıtım stratejilerini gözden geçirme fırsatı bulacak, – Uluslararası pazarlamada fiziksel dağıtımın fonksiyonlarını göreceksiniz. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalı Planlaması İhracatta Dağıtım Kanalı Stratejileri […]

08. Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dış pazarlarda satışları artırmak için yapılan satış çabaları konusunda bilgi sahibi olacak, – İhracatın artırılması için yapılan reklamın önemini kavrayacaksınız. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlama ve İletişimin Özellikleri Dış Pazarlarda Satış Çabalarının Amaç ve Hedefleri Satışları Artırıcı Çabalarının Planlanması Yurt Dışı Reklamlarda Yararlanılacak Reklam Araç Türleri Özet Test Soruları […]

09. Uluslararası Pazarlamada Türkiye ve İhracatın Geliştirilmesi Sorunu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Planlı dönemlerde Türkiye’nin ihracatta karşılaştığı sorunları, – Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AB) arasındaki ithalat-ihracat dengesizliği sorununu, – Karşılaşılan sorunların nedenlerini öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş Planlı Dönemde İhracat Sorunları İhracatın Geliştirilmesi Sorunlarındaki Faktörler Sektör İlişkileri ve Üretim Kapasitesi İhracatın Geliştirilmesinde Türkiye ve Avrupa Topluluğu (AB) Özet Test Soruları Sözlük Başvuru […]

16. Tüketici Karar Verme Süreci: Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışı Google

Bu ünitede ürünlerin satın alınma çeşitleri, deneme alımı yineleme alımı ve sürekli alım biçiminde incelendikten sonra tüketicilerin satın alma sonrası değerlendirmeleri doygunluk sağlayan ürünlerle ve doygunluk sağlamayan ürünlerle ilgili olarak ele alınacaktır. Bundan sonra satın alma sonrası tüketici çelişkisi, çelişki yaratan etkenler ve çelişki azaltıcı yollar yönünden incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Ürünlerin […]