Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi Google

Bu üniteden sonra sırasıyla önce pazarlama stratejisi iki ünite olarak ele alınacaktır. Daha sonraki ünitelerde ise önce bireysel etkenler ayrı ayrı üniteler olarak incelenecek, sonra toplumsal kültürel etkenler de ayrı üniteler olarak ele alınacaktır. En son olarak da tüketici karar verme sürecinin işleyişi ve bu süreci oluşturan basamakların her biri incelenecektir. Bu ünite pazarlama stratejisinin […]

10. Satış Elemanlarının Performansını Değerleme Google

Satış elemanının performansını ölçmek yönetimin görevidir. Yönetim satış elemanından istenilen performans ile dönem sonunda satış elemanının gerçekleştirdiği performansı kıyaslar. Kıyaslama sonucu elde edilen bilgiler, satış elemanının ödüllendirilmesinde, geliştirilmesinde ve denetiminde kullanılır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Satış elemanı performans değerlemesinin hizmet ettiği amaçları sıralamak, – Performans değerlemesinde kullanılacak yöntemleri ayırt etmek, – Satış elemanlarının […]

11. Kişisel Satış ve Satış Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

B Biçimsel Olmayan Satış Örgüt: Satış departmanında kendiliğinden ve doğal olarak oluşan ilişkilerin ifade edildiği yapı. Biçimsel Satış Örgütü: Satış gücünü meydana getiren temel elemanlar ile bu elemanlar arasında satış hedeflerine ulaşmak yolunda ilişkiler kurulan satış örgütü. Bütçe Süreci: Satış bölümü yöneticisinin, satabileceği malı tahmin edip bu değerleri deneme niteliğinde üretim, finansman ve satın alma […]