Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Perakende Sektöründe Satış Süreci Google

Satış müşterilerin doğru kararlar almasına yardımcı olmak, onların satın aldıkları mal ya da hizmetlerden tatmin duymalarını sağlamaktır. Satış hem sanat hem de bilim yönü olan bir etkinliktir. Satış sürecini bilen ve bu süreci etkin bir şekilde yerine getiren satış elemanlarına sahip olmak perakendeciler açısından önemli bir güçtür. Bu ve izleyen ünitede, perakende ortamlarında satışın nasıl […]

03. Perakende Sektöründe Satış Süreci 2: İtirazlar ve Satışın Kapanması Google

Kendi yaptığınız alışverişleri düşünün. Bir ürünü satın almaya karar vermeden önce pek çok şeye itiraz ederiz. Ya fiyatını yüksek buluruz ya da mağazanın bir uygulamasına kızarız. Ancak başarılı satış elemanları bizim tereddütlerimizi ortadan kaldırır ve bir şekilde bir ürünü satın almış olarak evimize döneriz. Bu ünitede satış elemanlarının müşterilerden gelen itirazları nasıl karşılayıp, satışı nasıl […]

04. Satış Çabalarının Yönetim ve Organizasyonu Google

Satış gücü organizasyon çalışmaları, satış yönetimi pozisyonlarının ve bu pozisyonlar arasındaki yetki ilişkilerinin oluşturulmasıyla ilgilidir. Satış gücü organizasyonunun dikey şekilde düzenlenmesinde “Kademeleşme, hiyerarşi (basamaklar sırası)” ortaya çıkar. Dikey düzenleme ile oluşan hiyerarşi, satış personelinin ast-üst ilişkilerini ve bu yöndeki yetki ve sorumluluklarını belirler. Satış personelinin yatay şekilde düzenlenmesinden fonksiyonel bölümleme ortaya çıkar. Fonksiyonel bölümleme, aynı […]

05. Pazar Talebinin Kestirimi ve Satış Bütçeleri Google

Satış tahmini gelecek yıllara ilişkin talep düzeyinin belirlenmesiyle ilgilidir ve işletme planlarının temelini oluşturur. İşletme planları yıllık hedefler, finansal amaçlar ve ürünlerin satışları göz önünde tutularak yapılır. Satış bütçeleri ise gelecek dönemlerde öngörülen satış hedeflerini içerir. Ancak gelecek dönemin süresi ulaşılmak istenen hedeflere göre farklılıklar gösterebilir. Bu ünitede, pazar talebini belirlemenin ve satış tahminleri yapmanın […]

06. Satış Bölgelerinin Tasarımı ve Büyüklüğü Google

Bir satış bölgesi, sorumluluğu belli bir satış temsilcisine verilen mevcut ve muhtemel müşterilerin oluşturduğu yerdir. Satış bölgesi tayini, coğrafik koşullara göre belirlense de bu konuda müşterilere göre gruplandırma yapmak esastır. Aslında satış bölgesi belirlemede hem coğrafik koşulların hem de müşterileri gruplarının birlikte ele alınması kaçınılmazdır. Bu ünitede satış bölgeleri oluşturmanın nedenleri, bölge tasarımında kullanılan süreçle, […]

07. Satış Ekibinin Oluşturulması Google

Firmanın sahip olduğu varlıklar arasında en değerli olanı, hiç kuşkusuz insan kaynaklarıdır. Çünkü karmaşık firma çevresinde, artan istemlerin karşılanması ve firma amaçlarının gerçekleşmesi için, bu varlıklara gerek duyulmaktadır. Bunlar da, satış yöneticileri ve satış elemanlarının yer aldığı, satış gücü ya da satış takımıdır. İşletmelerde az önce de belirttiğimiz gibi önemli unsurların başında satış gücü planlamasının […]

08. Satış Ekibinin Eğitimi Google

Satış yönetiminde eğitimin amacı, satış elemanlarının verimini arttırmaktır. Genellikle, yeni işe alınan satış elemanları eğitilmiş bir iş gücüne göre yeterince hazırlıklı olmamakta, performansları düşük olmaktadır. Ancak nitelikli bir eğitim programı uygulandığı takdirde, satış elemanları daha verimli çalışabilecekler, daha az eleman ile daha çok verim elde edilebilecek ve ücret tasarrufu sağlanabilecektir. Fakat birçok şirkette satış elemanlarının […]

09. Kurumsal İletişimin Sosyal Sorumluluk ve Etik Boyutu Google

Toplumsal sorumluluk ve etik bilinci kuruluşların itibarları için önemli bir belirleyici ve tüketici tercihlerinde etkileyici bir öğedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek, karşılaştığınız çeşitli kurumsal iletişim etkinliklerini toplumsal sorumluluk ve açısından değerlendirebileceksiniz. – Kurumsal iletişimi yönlendiren güçler nelerdir? – Toplumsal sorumluluk nedir ve düzeyleri nelerdir? – Etik nedir, Etik konusundaki yaklaşımlar […]

09. Satış Ekibinin Motivasyonu Google

Satış elemanları, müşterilerle doğrudan temasta bulundukları hassas görevlerinden dolayı, işletmeler açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, işletmelerin belirledikleri amaçlarına ulaşabilmesi ve verimliliğini artırılabilmesi için etkin bir satış elemanı ağı oluşturulması gerekmektedir. Etkin bir satış elemanı ağı oluşturulabilmesi için, elemanların işe olan bağımlılıklarının ve performanslarının artırılmasında büyük önemi olan motivasyon konusuna ağırlık verilmelidir. Uygulanacak motivasyon […]

10. Kurumsal İletişim Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Ahlâk: Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda bulundukları davranış kuralları, aktöre. Ambalaj: Eşyayı sararak, paket yaparak ya da sandığa yerleştirerek, taşınabilir bir duruma koyma işi, sarmalama. Armağan: Birini hoşnut etmek ya da saymış olmak için karşılıksız verilen seçme şey, hediye. Avantaj: Üstünlük sağlayan şey, yarar. B Bürokrasi: Bir işin yürütülmesinde ya da çözülmesinde uzun […]