Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Gelişim ve Öğrenmede Bilimsel Araştırma Yöntemleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – psikolojide yaygınlıkla kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflayarak, bu yöntemlerin insan gelişimini ve öğrenmesini açıklamada nasıl kullanıldığını açıklayabilecek, – bilimsel araştırma yöntemlerinin her birine ilişkin örnekler oluşturarak, bu yöntemlerin güçlü ve sınırlı yönlerini tartışabilecek, – insan gelişimini ve öğrenmesini anlamaya yönelik gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve yöntemlerine ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda, […]

03. Fiziksel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – insan gelişiminde doğum öncesi gelişimin evrelerini açıklayabilecek, – yeni doğan bebeğin fiziksel özelliklerini kavrayabilecek, – bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan fiziksel gelişimi açıklayabilecek, – doğum öncesinden ergenliğe kadar olan fiziksel gelişime ilişkin açıklamaları, fiziksel gelişimle diğer gelişim alanlarının ilişkisini kurmada kullanabileceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

04. Bilişsel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel gelişimin önemini kavrayabilecek, – bilişsel gelişimin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – bilişsel gelişimdeki temel kavramları kavrayabilecek, – bilişsel gelişimle ilgili kavramların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişime katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel […]

05. Kişilik Gelişimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – kişiliğin anlamını kavrayabilecek, – kişilik gelişimini etkileyen faktörlerin neler olduğunu kavrayarak, bu faktörler arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, – kişilik gelişimi ile ilgili kuramların, kişilik gelişimini nasıl açıkladığını anlayabilecek, – kişilik gelişimini açıklayan kuramların temel kavram ve ilkelerini kavrayarak, bunlar arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, – kişilik gelişimi kuramlarının açıklamalarını kullanarak, çevrenizdeki bireylerin […]

06. Ahlak Gelişimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ahlak gelişiminin önemini kavrayabilecek, – ahlak gelişiminin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – ahlak gelişimindeki temel kavramları kavrayabilecek, – ahlak gelişimiyle ilgili kavramların, birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – ahlaki gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – ahlak gelişimine katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Piaget ve Ahlak Gelişimi Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Kuramı […]

07. Klasik Koşullama ve Edimsel Koşullama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğrenmenin tanımını yapabilecek, – öğrenmenin özelliklerini sıralayabilecek, – klasik koşullama kuramını ve ilkelerini anlayabilecek, – edimsel koşullama kuramını ve kuramın ilkelerini anlayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğrenmenin Özellikleri Pavlov’un Klasik Koşullama Kuramı Skinner’ın Edimsel Koşullama Kuramı Özet Değerlendirme Soruları Düşünelim, Tartışalım Başvuru Kaynakları Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – […]

08. Gözleyerek Öğrenme Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gözleyerek öğrenmenin tanımını yapabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının özelliklerini sıralayabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının ilkelerini anlayabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının eğitim ortamlarındaki doğurgularını sıralayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Gözleyerek Öğrenme Kuramı Gözleyerek Öğrenmenin Süreçleri Gözleyerek Öğrenmede Öğrenmeyi Kolaylaştıran Özellikler Gözleyerek Öğrenme Kuramının Eğitsel Doğurguları Özet Değerlendirme Soruları Düşünelim, Tartışalım Başvuru […]

09. Bilgi İşleme Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel öğrenme yaklaşımıyla ilgili temel kavramları kavrayabilecek, – öğrenmede bilişsel yaklaşımla davranışçı yaklaşımın ayrılan yönlerini sayabilecek, – bilgi türlerini, özellikleri ve örnekleriyle ayırt edebilecek, – bilgi işleme kuramına göre öğrenmenin, nasıl oluştuğunu betimleyebilecek, – bilgi depolarının özelliklerini açıklayabilecek, – bilişsel süreçlerin işlevlerini sayabilecek, – bilişsel süreçlerin etkili biçimde, uygulama […]

10. Küreselleşme ve Küresel Stratejiler Google

[Audio clip: view full post to listen] Küreselleşme çağımızın en moda olan stratejik yaklaşımıdır. Dünyada tarifelerin, kotaların ve gümrük duvarlarının ortadan kalkması ve uluslararası pazarları cazip kılmaktadır. Uluslararası pazarlara giren işletmenin ürettiği dünya çapında satılabilecek standart ürünler işletmenin ortalama maliyetlerini en düşük düzeye indirerek ona rekabet avantajı sağlamaktadır. Uluslararası pazarlara açılarak büyük bir işletme haline […]

10. Weiner’in Nedensel Çıkarsama Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – nedensel çıkarsamayı tanımlayabilecek, – nedensel çıkarsama, duygu ve davranış ilişkilerini betimleyebilecek, – nedensel çıkarsamaların biçimlenmesinde yaşantısal bilgilerin, bilişsel özelliklerin ve kişilik özelliklerinin oynadığı rolleri betimleyebilecek, – nedensel çıkarsamaların boyutlarını sıralayabilecek, – kuramın eğitim ortamları açısından doğurgularını belirtebilecek, – olumlu bir sınıf atmosferi yaratmada öğretmenin neler yapabileceğini açıklayabileceksiniz. İçindekiler – […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >