Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

05. İşletme Değerleme, Rakiplerle Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmelerin elinde bulundurduğu maddi ve beşeri kaynakları, oluşturduğu yapısı, teknolojisi, ayrı ayrı işletme fonksiyonları ve bunların bir üst sistem olarak ahenkli çalışarak değer yaratma gücünün bilinmesi ve zayıflıklarının giderilmesi gerekir. Bunu yaparken, o endüstride ya da başka endüstrilerde örnek alınabilecek işletmelerin güçlü taraflarının dikkatlice analiz edilmesi ve onlardan […]

06. İşletme veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Her canlı gibi işletmeler de doğar, büyür, olgunlaşır ve nihayet yaşamı sona erer. Özellikle yaşamının ilk yıllarında büyüme gelişmenin getirdiği pek çok sorunla baş ederek ve rekabetçi piyasa ortamında yaşama şansı bularak kendisine yer bulmaya çalışır. İşletmeler çok dikkatli hareket etmek zorundadırlar. Hayatta kalmanın en zor dönemleri atlatıldıktan […]

07. İşletme veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede işletme ya da SİB stratejileriyle strateji seçim analizlerine değinilerek Ansoff, Porter, Mintzberg, Wright, Patel ve Younger gibi düşünürlerin geliştirdikleri işletme stratejileri üzerinde durulmuştur. Seçilen işletme düzeyi, stratejileri uygulamaya koyarken, işletmenin izleyebileceği hücum, zamanlama ve işbirlikçi taktiklerin de neler olabileceği, yine bu ünitede incelenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

08. Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşlarda her bir yatırım sektörünün endüstrinin, işletmelerin ya da stratejik iş birimlerinin durumunu ve geleceğini değerlendirerek portföy analizi yapması özellikle, ülkemizde holdingler ve şirketler grubu için önemlidir. Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşları ellerindeki kaynakları bu analizler sayesinde optimal biçimde verimli alanlara yönlendirebilirler. Bu amaçla, geliştirilmiş bulunan Boston Danışma […]

09. İşlevsel Düzey Stratejileri ya da Politikaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu Ünitede işlevsel politika kavramına, politikaların fonksiyonlarına, her bir işlevsel bölüme ilişkin politikaların oluşturulmasına, işlevsel politikalar arasındaki ilişkilere ve politikaların bütünleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – İşlevsel düzey stratejileri (politikalar) kavramı ve stratejik yönetimdeki önemi nedir? – İşlevsel düzey stratejilerinin fonksiyonları neleri kapsar? – […]