Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletme yönetimi açısından amaçların ne olduğu tanımlanarak özellikleri belirtilmiş ve amaçların işlevlerine değinilmiştir. Yine bu ünite kapsamında işletmenin genel ve özel amaçları açıklanarak birbirlerinden farklı yönleri belirtilmiş, amaçların yapısı ve hiyerarşik durumu, İşletmenin ekonomik amaçları; ekonomik amaçların temel koşulları ve uzun dönemli ekonomik amaçlar olarak anlatılmakta, daha sonra […]

03. Genel Çevre Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmeyi ve yakın çevresini etkileyen genel çevresel faktörler incelenmektedir. Uluslararası çevre ve dış ülkelerle ilişkiler, sosyokültürel çevre, ekolojik sorumluluk ve düzenlemeler, teknolojik değişmeler, dinsel ve ahlaksal baskılardan oluşan bu unsurlar ve işletme üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Üniteyi dikkatlice okuyunuz. Gümrük birliği, kadının çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlaması, […]

04. Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmenin yaşaması ve gelişmesi için önemli olan çevresel faktörler tanımlanmakta ve stratejik yönetim sürecinin bir parçası ya da değişkenleri olarak analiz edilmektedir. Stratejistlerin hangi nedenlerden dolayı çevresel analize gittikleri incelenerek önemi üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Çevresel analiz ve teşhisler işletmeler için neden önemlidir? – […]

15. Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme Google

[Audio clip: view full post to listen] Bir işletmenin aldığı kararlardaki başarı derecesi, o işletmenin yaşamasına, gelişmesine veya işletmenin faaliyetlerinin sona ermesine neden olabilmektedir. Sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösteren bir işletmede yöneticiler, işletmenin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilecek kararlar alıp işletmenin uzun süreli varolmasını ve gelişmesini amaçlamaktadır. Stratejik yönetim adı da verilen bu süreçte, […]

16. Uluslararası İşletmecilik Terimler Sözlüğü Google

A Ad Valorem Tarife: İthal edilenlerin değeri üzerinden alınan vergi. Anahtar teslim proje: İşletmenin yabancı bir müşteri için bir tesis kural faaliyete hazır hale getirmesi ve anahtarını teslim etmesi. Andrean Paktı: Bolivya; Şile, Ekvator, Kolombiya ve Peru arasında Gümrük Birliği konusunda 1969 yılında oluşturulan birlik. Arbitraj: Fiyat farklılıklarından yararlanmak üzere finansal varlık veya finansal olmayan […]