Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

12. Uluslararası Finansal Piyasalar ve Uluslararası Finansman Google

[Audio clip: view full post to listen] Son yıllarda finansal piyasalarda artan liberalleşme faaliyetlerine paralel olarak döviz kurlarında yaşanan yüksek dalgalanmalar işletmelerde finansal yönetimin önemini daha da artırmıştır. Bu ve takip eden ünite uluslararası faaliyette bulunan işletmelerin finansal yönetimiyle ilgili olup, bu ünitede uluslararası finansal piyasalar ve uluslararası finansman 13. ünitede ise uluslararası yatırımlar üzerinde […]

13. Uluslararası Yatırım Kararları Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmelerin rekabet üstünlüklerin korumalarında iyi bir finansal yönetimin önemli rolü vardır. Önceki ünitede uluslararası işletmelerin finansal yönetimiyle ilgili olarak finansal piyasalar ve uluslararası işletmelerin finansmanı konuları üzerinde durulmuş idi. Bu ünitede ise uluslararası işletmelerin uluslararası yatırım kararlarıyla ilgili konulara odaklanılacaktır. Bu ünite kapsamında işletmelerin ne tür uluslararası yatırımlar […]

14. Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası üretimle ilgili çalışmaların çoğunda ilk olarak, ülkelerin büyüme amaçlarının elde edilmesinde etkili olan endüstrileşme sürecinde uluslararası işletmelerinin rolünün ve hükümetlerin, uluslararası işletmelerin kâr amaçlarına ulaşmasını sağlayan uluslararası üretimde hükümetlerinin rolünün ne olduğu araştırılmaktadır. Uluslararası işletme ve yatırım yapan ülke karşılıklı bağımsız olarak değerlendirildiği zaman, vurgu üretim stratejisine […]