Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Uluslararası İşletmeciliğe Giriş Google

[Audio clip: view full post to listen] En küçüğünden en büyüğüne hemen her ulus, değişik türde uluslararası işletmecilik faaliyetlerini yürüten işletmelere sahiptir. Dünyanın her yerinde üretilen çok çeşitli ürün ve hizmetlerin ticaretini yapmak ve bu ürün ve hizmetleri yerel pazarlarda hazır bulundurmak yoluyla ulusların çıkar sağlamaları uluslararası işletmecilik faaliyetleri sayesindedir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki […]

02. Haber Yazımı ve Teknikleri Google

Medyada yer alacak haberlerin belirli kurallar ve tekniklerle yazılması gereklidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Haber nedir? Bir olayın haber olma ölçütleri nelerdir? – Haber değeri nedir? – Habercilik kuralları nelerdir? – Haber kaynakları nelerdir? – Haber yazımında 5N 1K nedir? – Haber yazma teknikleri nelerdir? – Haber giriş teknikleri nelerdir? sorularına cevap verebilecek […]

02. Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası ticaret teorisi genel olarak ülkelerarası ticaretin nedenlerini ve ülkelere sağladığı yararları, dış ticarette fiyatların nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışan bir iktisat teorisi dalıdır. Son zamanlarda uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleşmesi uzun dünya ticaret tarihinde yeni bir döneme girdiğimizin göstergesidir. Bu nedenle uluslararası ticaretin nedenlerini anlamak, hükümetlerin uluslararası ticareti yönlendirmek […]

03. Basın Bülteni Google

Halkla ilişkilerin görevi, söylenmek istenilen şeyin içindeki haber değerini ortaya çıkarmak ve bunu ulaşılmak istenilen kitlenin en çok ilgisini çekecek, en çarpıcı şekilde sunmaktır. Hesap için çarpım cetveli ne önem taşıyorsa, basın bülteni de halkla ilişkiler için aynı anlamı ifade eder. Basın bülteni halkla ilişkiler yazarı tarafından kaleme alınmasına karşın son onayı basın editörleri verir. […]

03. Uluslararası Organizasyonlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Globalleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sadece günlük yaşantıyı değil, uluslararası ticaretin yapısını da değiştirmiştir. Geleneksel mamul madde ticaretinin yerine üretim sürecinin farklı firmalar tarafından tamamlandığı yeni bir ticaret yapısı ortaya çıkmış, bu gelişme firmalar arasındaki rekabet yapısını da değiştirmiş, yeniden şekillendirmiştir. Böyle bir ortamda uluslararası organizasyonlara özellikle gelişmekte […]

04. Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj Google

Basın Makaleleri, Haber Mektupları ve Röportajlar halkla ilişkiler etkinliklerin önemli bir çalışma boyutunu oluşturmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Basın makalesi nedir? Hangi amaçlara yönelik hazırlanır? – Halkla ilişkiler amaçlı makale çeşitleri nelerdir? – Haber mektubu (bülten) nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır? – Haber mektupları hangi amaçlara yönelik hazırlanmalıdır? – Röportaj nedir? – Röportajı niteleyen […]

04. Ülke Dışı Faaliyetler Google

[Audio clip: view full post to listen] Ülke içinde işletmelerin aşırı büyümesi ve iç pazarların doymuş olması, işletmeleri ülke dışında fırsatlar aramaya yöneltmektedir. Eldeki sermaye birikimini ülke dışında daha fazla kâr getirecek alanlara yatırmak için işletmeler, ülke dışında doğan fırsatları değerlendirmek ve yeni pazarları ele geçirmek için çeşitli stratejiler uygulamaktadırlar. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki […]

05. Broşür, Basın Kiti, Kitap, El Kitabı, Gazete ve Dergi Google

Basılı ya da görsel malzemeler için metin yazımı, halkla ilişkiler uygulamasının kalite işareti gibidir. Basılı materyal yazımı halkla ilişkiler profesyonelleri için, en güçlü alanlar olarak düşünülür. Yıllar önce, birçok halkla ilişkiler çalışanı, bu işe, gazetecilikten başlamıştır. Kuşkusuz, bugün, halkla ilişkiler için gazetecilik geçmişine sahip olmak bir koşul değildir, ancak iyi bir halkla ilişkiler çalışanı, hem […]

05. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası işletmeler, uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için hızla değişen çevresel koşullara uyum sağlamalıdır. Çevresel koşullar faaliyet gösterilen her ülkeye göre değişiklik gösterir. Her ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik faktörlerindeki değişimlere uyum sağlamak, güçlü bir örgüt kültürü ile mümkündür. Örgüt kültürü organizasyonu ayakta tutan, onun sürekliliğini sağlayan ve […]

06. El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor, Davetiye, Hatırlatma Notu Google

Bilgisayar çağında yaşıyor olmamıza rağmen, halkla ilişkiler yazarlığı, kilit öneme sahip olmaya devam ediyor. Halkla ilişkiler pratiği, profesyonel iletişimcilerle amatörleri birbirinden ayırır. Herkesin, nasıl yazılacağı ve nasıl konuşulacağına dair aşağı yukarı bilgisi olmasına rağmen, halkla ilişkiler profesyonelleri, meslektaşlarından daha iyi yazıp konuşmak zorundadırlar. Halkla ilişkiler uygulamalarının temelini oluşturan iletişim, etkili yazma ve konuşma becerisini gerektirir. […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >