Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Google

Evlilik. Birçok insan için uygun bir eş bulmak kolay değilken, uygun eş bulunduğunda ise günümüz koşullarında evlilik oldukça pahalıya mâl olmaktadır. Bu nedenle evlenme sayısında bir gerileme veya en azından bir duraklama beklenirken istatistikler bunun tam tersini, yani evlenme sayısının arttığını söylüyor. Bu da birçoğumuzun eninde sonunda bir eş seçimi kararı vereceğimizi gösteriyor. Bu kararı […]

02. Kıtlık, Tercih ve Fayda Google

Mutluluk parayla satın alınabilir mi? İktisatçılar bu soruya cevap verebilmek için geçmiş yıllarda psikoloji literatürünü kullanmakta, psikologlar tarafından yürütülen araştırma sonuçlarından yararlanmaktaydılar. 1960’ların ortalarında yapılan bir araştırmada, çeşitli gelir dilimlerine giren insanlara mutlu olup olmadıkları sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geliri en yüksek olan insanlar aynı zamanda en mutlu insanlardır. Son yıllarda iktisatçıların bu soruna […]

03. Arz ve Talep Google

Borsa haberleri, artık günlük yaşamımızda ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Bu haberlerden “benim hisse senedim yok ki borsayla ilgileneyim” diyerek kaçmak mümkün değildir. Zira bir yandan bir iktisat öğrencisi olarak bu mekanizmanın ardındaki mantığı öğrenmemiz gerekmekte, öte yandan bu piyasada gelişmelerin diğer piyasalara yansıması sonucu günlük yaşantımızın direkt olarak nasıl etkilendiğini bilmemiz gerekmektedir. […]

04. İç Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] İç girişimcilik, teori ile uygulama arasındaki eksiklikleri kapatmaktadır. İşletmelerin var olan iş yapıları genellikle finansman, üretim ve pazarlama açısından başarıya ulaşabilecekleri bir düzeydedir. Ancak, bürokratik yapılar, kısa dönem karlarına verilen önem ve fazlasıyla katılaşmış organizasyon yapıları yaratıcılığı engellemekte, yeni ürün ve işlerin gelişmesini önlemektedir. Bu engelleyici faktörleri göz […]

05. Girişim Finansmanı Google

[Audio clip: view full post to listen] Yeni kurulan işletmeler açısından önemli konulardan birisi de ihtiyaç duyulan finansmanın belirlenmesidir. İşletme amaçları doğrultusunda, farklı finansal kaynakların belirlenmesi, bunların sağlanması, seçilmesi, planlanması ve yönetimi girişimcinin üzerinde önemle durması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, işletmelerin ve girişimcilerin finansman kararlarını etkileyebilecek birçok gelişme söz konusudur. Girişimcinin bu gelişmelerden […]

06. İş Planı Google

[Audio clip: view full post to listen] Girişimcinin risk alarak, yeni bir fikri hayata geçirmesi ve diğer bir anlatımla iş fikrini ticarileştirilmesi için planlama oldukça önemlidir. İş planı, girişimcinin o işi neden ve nasıl başaracağını gösteren ve bununla birlikte kurulacak olan işletmenin tüm unsurlarını içeren detaylı bir çalışmadır. Bu anlamda iş planı girişimcinin yol haritası […]

07. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciler, ekonomik gelişme sürecinde önemli roller üstlenmektedirler. Kriz ortamından kolaylıkla sıyrılabilmeleri, büyük işletmeler için birer uyarıcı olmaları ve şiddetlenen uluslararası rekabetle birlikte girişimciler büyük öneme sahiptirler. Küçülmenin ve büyümeyi yavaşlatmanın daha iyi olacağı ve değişimin temel dinamiğinin buradan geçtiği konusundaki fikirler yaygınlaşarak girişimciliğin […]

08. Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede girişimciliğin iktisat teorisindeki yeri anlatılarak girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolü üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – klasik teoride girişimciliğin yerini açıklamak, – neoklasik teoride girişimciliğin yerini belirlemek, – girişimciliğin iktisadi gelişmedeki önemini belirlemek, – girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modelini değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip […]

09. Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi Google

[Audio clip: view full post to listen] Ülkemizde girişimcilerin karşılaştığı sorunlar bazen uygulanan ekonomi politikalarındaki aksamalardan bazen de girişimcilerin kendilerinden kaynaklanmaktadır. Bu ünitede Türk girişimciliğinin dar boğazları, sorunları ve öncelikleri belirlenerek bu konulara ilişkin öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Türkiye’de girişimciliğin darboğazlarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak, – Türkiye’de girişimciliğin sorunlarına çözüm […]

10. Türk Girişimciliğinin Genel Profili Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede Türk girişimcilerinin ortak özellikleri ve nitelikleri ortaya konarak bu özelliklerin ve niteliklerin girişimcilik üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçları belirlenmeye çalışılmıştır. Olumlu sonuçlardan daha etkin bir şekilde yararlanılması, olumsuz sonuçların mümkün olduğu ölçüde giderilebilmesi konularında görüş ve öneriler geliştirilmiştir. Türk girişimciliği konusunda şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmaların […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >