Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları Google

Ticarî işletme sahibi Ahmet’in ölümü ile işletmesi tek mirasçısı olan 15 yaşındaki oğlu Mehmet’e kalmıştır. Ticarî işletme, Mehmet’e vasi olarak atanan amcası Ali tarafından işletilmiş, Mehmet de ticarî faaliyetlerin yürütülmesi sırasında amcasına yardımcı olmuştur. Ancak zaman içinde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle, Mehmet aleyhine iflâs davası açılmıştır. Mehmet, küçük olduğu için kendisine karşı böyle bir dava […]

03. Girişimcilikte Yenilik Google

[Audio clip: view full post to listen] İlk aşamasını yaratıcılığın oluşturduğu yenilik; tüm girişim için lider, ilk, tek ve var olabilmenin yoludur. Bu nedenle yenilikçi girişimler yenilik kaynaklarını daha verimli kullanma ihtiyacı duymuşlardır. Drucker’in dediği gibi yeniliğin de diğer işlevler gibi yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü ona olan ihtiyaç kesik kesik değil süreklidir. İşletmelerde yeniliğin sadece Ar- […]

03. Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar Google

“Kotex Giyim Sanayii”nin sahibi olan A. E. , “Kotex-San Konfeksiyon Sanayii ve Ticaret A. O. “ya ihtarname göndererek faaliyet alanlarının aynı olduğunu ve kendi ticaret unvanının daha önce tescil edilmiş olduğunu beyan ederek, ortaya çıkabilecek karışıklığın önlenebilmesi amacıyla unvanını değiştirmesini istemiştir. “Kotex-San Konfeksiyon Sanayii ve Ticaret A. O”. , daha önce kurulmuş bulunan “A. E. […]

04. Ticaret Sicili Google

Ayşe, Oya ve Çetin aralarında anlaşarak bir kolektif ortaklık kurmaya karar verirler. 5 Ocak 2002 tarihinde ortaklık sözleşmesini yazılı olarak düzenleyip imzalayarak ticari faaliyetlerine başlarlar. Daha sonra ortaklığın, ticaret siciline tescil edilmesi gerektiğini öğrenen ortaklar, 5 Mart 2002 tarihinde söz konusu tescil ve ilan işlemlerini gerçekleştirirler. Bir süre sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ayşe ortaklıktan […]

05. Haksız Rekabet Google

A ortaklığı, “X” markası ile kestane şekeri üretmektedir. A ortaklığının piyasada tanıttığı “X” markası ortaklık adına tescil ettirilmiştir. Şekerleme ve çikolata üreten B ortaklığının yönetim kurulu başkanı Mehmet, A ortaklığının ürettiği “X” marka kestane şekerinin kalitesine eş değerde kestane şekeri üretmek istemektedir. Mehmet isteğine ulaşmak için, A ortaklığında çalışan ustabaşı Ali’ye, “X” marka kestane şekerinin […]

06. Kolluk Faaliyetleri Google

Bu ünitede idari kolluk kavramı ve idari kolluk faaliyetlerinin amacı açıklandıktan sonra, idari kolluğun türleri, kolluk makamları ve personeli konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra kolluk işlemleri, usulleri, kolluk yetkisinin sınırları ve buna bağlı olarak kolluk yetkisinin genişlemesi ayrıntıları ile açıklanmaktadır. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için ünite içinde anılan kanun hükümlerinin, ilgili kanunlardan bir kere okunması yararlı […]

06. Ticari Defterler Google

Tâcir olan Ertuğrul, tâcir olan Elif’le alım- satım sözleşmesi yapıp, işletmesi için otomobil almıştır. Elif, otomobil tutarının Ertuğrul tarafından ödenmediğini ileri sürmüş ve işletmesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde Ertuğrul aleyhine dava açmıştır. Davacı Elif, mahkemeye gerekli defter ve evrakları teslim etmiş ve Ertuğrul’un, defterlerini mahkemeye teslim etmesi durumunda içeriğini kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir. […]

07. Kamu Hizmetleri Google

Bu ünitede İdare Hukuku’nun en çok kullanılan kavramlarından biri olan kamu hizmeti kavramı tanımlanmakta, kamu hizmetlerinin kurulması ve kaldırılması konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra kamu hizmetlerinin türleri ve bireylerinin kamu hizmetleri karşısındaki hukuki durumları ile bu hizmetlerin görülme usulleri incelenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: – Kamu hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz. […]

07. Tüccar Yardımcıları Google

Bir ticarî işletme sahibi olan İsmet, işlerinin yoğunlaşması nedenleriyle ticarî faaliyetlerini aksatmaya başlayınca kardeşi Erkan’ı ticarî mümessil olarak atamıştır. Erkan da ticarî işletme ile ilgili işlemleri yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra Erkan’ın işlerinden memnun olmayan İsmet, kardeşini azletmiş yerine arkadaşı Ömer’i ticarî vekil olarak atamıştır. Olay ile ilgili olarak hangi noktalar üzerinde değerlendirme yapılması gerektiği […]

08. Cari Hesap Google

Ayşe ile Ali aynı semtte ticari işletme sahibi olan tâcirdirler. İşleri gereği birbirleriyle karşılıklı olarak sık sık alış veriş yapmaktadırlar. Her seferinde aralarında yaptıkları alış veriş için para ödemek istemeyen Ali ile Ayşe, karşılıklı olan alacak ve borçlarını takas ederek, gereksiz para ödemesi yapmamaya bir sözleşme uyarınca karar verirler. Ayşe vadesi henüz gelmemiş olan alacağını […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >