Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Kişilerarası İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Özkişisel iletişimi tanımlayarak, kişilerarası iletişim açısından önemini açıklayacak, – Kişilerarası iletişimin kavramsal çerçevesini ve sınıflamasını yapabilecek, – Etkin ve sağlıklı bir kişilerarası iletişim becerisini geliştirebilmek için iletişimin düşünsel analizine ilişkin temel unsurları kavrayacak, – Kişilerarası iletişimde etkinliği sağlamanın koşullarını açıklayabileceksiniz. Çocuğunuzla Bir Sorun Yaşadığınızda Sorunun Ne Olduğunu ve Kimde […]

04. Bireysel İdari İşlemler (İdari Kararlar) ve İdari Sözleşmeler Google

Bu ünitede ilk olarak idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemlerinden olan bireysel idari işlemler (idari kararlar) ve özellikleri konusunda bilgi verilmekte, idari kararların sakatlığı halinde uygulanacak yaptırımlar ile idari kararların sona ermesi halleri incelenmektedir. Daha sonra İdarenin görevlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sözleşmeler, türleri ve yargısal denetimi anlatılmaktadır. Bu üniteyi çalışırken, Borçlar […]

04. Stres Kaynakları, Sonuçları ve Başa Çıkma Yolları Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Stres kavramını tanımlayabilecek, – Stres ve kişilik ilişkisini açıklayabilecek, – Stres kaynaklarını, sonuçlarını ve başa çıkma yöntemlerini tanıyacak, – Örgütsel stres kaynaklarını ve stresi önlemede örgütsel önlemleri açıklayabileceksiniz. Güvenceli Hayat İş dünyasının yüksek basamaklarında hayat hiçbir zaman güvenceli değildir. Her hafta önceden sezilmemiş tehlikelerle ve kararsızlıklarla doludur. Fakat bu […]