Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Anayasa ve İdare Google

Bu ünitede Anayasa’da yer alan ve İdareyi bağlayan ilkeler incelenmektedir. Anayasa’nın, İdare ile doğrudan doğruya ilgili olan merkezden yönetim, yerinden yönetim ve idarenin bütünlüğü ilkeleri konusunda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken 1982 Anayasası’nı elinizde bulundurmanız ve hukuk devleti ilkesi ile laiklik ilkesini Anayasa Hukuku kitabınızdan okumanız yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi […]

02. İletişim Süreci ve Öğeleri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İletişimi bir süreç olarak tanımlayabilecek, – İletişimin birey ve toplum açısından önemini ve işlevlerini açıklayabilecek, – İletişim sürecinin kaynak, mesaj, kodlama-kod açma, alıcı, geribildirim ve gürültü öğelerini tanımlayarak, özelliklerini açıklayabileceksiniz. Yetmişli Yılların Sonunda Bir Kütüphanede Yapılmış Bir Araştırma Kütüphaneden çıkan bazı insanların, kitapları kontrol için kütüphane görevlisine uzatırken, gizli […]

03. Öteki Hukuk Kaynakları ve İdare Hukuku Google

Bu ünitede kanunlara, kanuna eşit hukuk kaynaklarına ve idarenin kendi koyduğu düzenleyici işlemlere ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra, söz konusu hukuk kaynaklarının İdareyi ne şekilde bağladığı açıklanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde İdare Hukuku’nun doğuşu ve gelişimi ile özellikleri incelendikten sonra İdare Hukuku’nun kaynaklarına ve düzenleme alanına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken, birer kanun, tüzük ve […]