Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. İlkçağ Ekonomileri Google

Tarihin başlangıcındaki Sümer toplumundan, Ortaçağa kadar uzanan Roma İmparatorluğuna kadar geçen yaklaşık 3500 yıllık bir süre genel olarak İlkçağ olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak, bu toplumların bütün özellikleriyle birbirine benzemesi beklenemez. Bunlar arasında büyük farklar olabilir. Ancak, bütün bu eski çağ toplumlarının en belirgin ve ortak özelliği tarımsal karakterleridir. Marjinal prodüktivitesi çok düşük tarımsal nüfusun, tarımdışı […]

03. Erken Ortaçağ’da Avrupa Google

Ortaçağ Avrupa’sı en azından 13. yüzyıla kadar Akdeniz’in doğusuna göre az gelişmiş bir sosyal ve ekonomik yapıya sahipti. Esasen en azından neolitik çağlardan, M. S. 13. yüzyıl sonrasına kadar Kuzey Avrupa dünyanın doğusuna göre geri kalmış kabul edilebilir. 13. yüzyılın sonlarında Çin’e giden Venedikli gezgin ve tüccar Marco Polo Kubilay Han’ın hükümdarlığında Çin’de gördüğü zenginlik […]

03. İknaya Karşı Koyma Google

Günlük hayatımızda her birimiz sayısız ikna edici iletilerle karşılaşmaktayız. Bunların her birini aynı şekilde algılayıp bu iletiler sayesinde ikna olmamız ve sonucunda istendik yönde tutum geliştirmemiz zordur; çünkü, zaten bu kadar çok ileti arasında hepsi ile ilgilenmemiz imkansızdır. Genelde toplumsal ortamlarda insanlar bilerek ya da bilmeyerek de olsa ikna edici iletilere karşı koymaktadırlar. Bu bölümde […]

04. Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Google

İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir. Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden […]

04. Konuşma ve Dinleme Becerileri Google

İkna edebilmek için iknacı, nasıl konuşması ve dinlemesi gerektiğini iyi bilmelidir. İnsan iletişiminde, etkili konuşma ve dinleme, olmazsa olmazlar arasında yer alır. Bu bölümde, etkili satışın inceliklerinden; bir satış elemanında bulunması gereken özelliklere, güzel ve akıcı konuşmanın ve etkili dinlemenin yollarına kadar sürecin tüm aşamaları açıklanmaktadır. Konuşmacının konuşma yapacağı ortamı, izleyicileri tanıması ve haklarında önceden […]

04. Ortaçağ Avrupası: İleri Ortaçağ Google

Yaklaşık olarak M. S. 1000 tarihlerinden başlayarak, 1350 tarihlerine kadar süren dönem, Avrupa’da siyasi istikrarın yerleştiği ve belirli bir devletler sisteminin ortaya çıktığı İleri Ortaçağ’dır. Döneme damgasını vuran özellik, ekonomik genişlemedir. Bu genişleme ve toparlanma çağında, yeni şehirler kuruldu, nüfus arttı; tarımda ve imalat sanayiinde teknolojik gelişmeler kendini gösterdi. Kırsal kesimde, malikane bünyesinde değişim oldu. […]

05. Konuşma Türleri Google

Etkili konuşma türleri arasında bilgilendirici konuşma ve sunuş konuşmaları, anma konuşmaları, yemek sonrası konuşmalar v. b. gibi özel durumlardaki konuşmalar yer almaktadır. Bu bölümde, bilgilendirme amaçlı konuşmanın türleri ve ilkeleri, bilgilendirme amacıyla yapılan konuşmalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılmaktadır. Konuşma türlerinin ve gerekliliklerinin yanı sıra bu bölümde bireyin mensubu olduğu grupla olan ilişkisine ve grup […]