Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Devlet Bütçesi – Giriş Google

Zaman zaman kendi gelir ve harcamalarınızı bir kağıda dökmek ihtiyacı hissetmişsinizdir. Yukarıda olduğu gibi, öncelikle gelirlerimizi ve bu gelirlerimizin harcandığı ana kalemlerin tutarlarını yazarız. Daha sonra ne kadar paramızın kaldığını hesaplamak için aralarındaki farka yani dengeye bakarız. Bizler genellikle bu gelir ve harcama hesaplarını, harcama yapıldıktan sonra ve ne kadar paramızın kaldığını hesaplamada kullanırız. Bir […]

01. Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar Google

Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır. Bankalar konusunda ayrıntılı açıklamalara girmeden önce, bankaların da dahil olduğu finansal sistemin açıklanması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ünitede, ekonomik ve finansal sistemin fonksiyonları, finansal piyasaların unsurları,bankaların finansal sistemdeki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır. Anahtar Kavramlar – […]

01. Finansal Sisteme Genel Bakış: Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar Google

Yukarıdaki karikatür, eleştirel anlamda da olsa, yaşantımızın temel amaçlarından birini sorguluyor: Daha rahat bir yaşam, daha güvenli bir gelecek için çalışıyor ve gelir düzeyimizi yükseltmeye çabalıyoruz, tasarruf düzeyimizi arttırmak istiyoruz. Peki, hiç düşündünüz mü, tasarruflarımızı dilediğiniz gibi değerlendirebileceğimiz bir sistem olmasaydı (örneğin, ekonomide bankalar söz konusu olmasıydı) ne yapardınız? Başlarken Ünlü yazar Charles Dickens, İki […]

01. Finansal Yönetim ve Fonksiyonları Google

İşletmelerde finansal etkileri olan kararlar, finansal yönetimin kapsamına girmektedir. Finansal kararlarda sağlanan başarı işletmenin değerini doğrudan etkileyecektir. İşletmeler kaynaklarını uygun projelere dağıtarak, bu projeleri borç ve öz sermayenin uygun bileşimiyle finanse ederek ve elde edilecek kârın bir bölümünü işletmede bırakırken bir bölümünü de ortaklara dağıtarak işletmenin değerini arttırabileceklerdir. İşletmenin değerini doğrudan etkileyecek finansal kararlardaki prensipler, […]

01. İç Güvenlik Güçlerinin Kurumsal İmajı ve Halkla İlişkiler Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Değişen yönetim yaklaşımları paralelinde kamu hizmeti kalitesi kavramını tanımlayabilecek. – Vatandaş memnuniyeti ve toplum odaklılık yaklaşımlarını tanıyacak – Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin önemi ve işlevlerini açıklayabilecek – İç güvenlik birimlerin kurumsal kimlik ve çağrışımlarını tanımlayabilecek – İç güvenlik hizmetin nitelikleri ile iletişim arasındaki ilişkiyi tartışabileceksiniz. Karakola Çaya Bekleriz Görev […]

01. İdare Kavramı Google

Bu ünitede, İdare Hukuku’nun konusunu oluşturan idare kavramı öncelikle organik anlamda, daha sonra fonksiyonel anlamda ele alınarak; Yasama, Yargı ve Yürütme ile olan ilişkisi incelenmektedir. Daha sonra idare fonksiyonunun konusu, amacı ve özellikleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken, Devletin fonksiyonları konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve […]

01. İktisat Tarihine Giriş Google

Toplumlar geçmişte nasıl ve neden iktisadi büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşadılar? Bu toplumların refah düzeyi ne olmuştur? Büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşayan toplumlarda bireylerin yaşamı nasıl etkilenmiştir? İktisadi değişim sürecini nasıl açıklayabiliriz? İşte bu ve benzeri sorular iktisat tarihini ilgilendirmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Bir bilim olarak iktisat […]

01. İşletme ve Muhasebe Google

İnsanların ihtiyaçları çoktur. Bu ihtiyaçların giderilmesi için çeşitli mal ve hizmet gereklidir. İnsanların ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri meydana getirmek, üretmek, satmak amacıyla İŞLETME adını verdiğimiz iktisadi birimler kurulur. Faaliyetlere başlayan bir işletmede sürekli mali hareketler olur. Bütün bu mali hareketlerin işletme sahipleri, işletmeyi yönetenler ve başka ilgililer tarafından izlenmesi ve sonucunun ne olduğunun bilinmesi […]

01. Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri Google

Bu ünitenin konusu, genel olarak, kamu ekonomisi kavramıdır. Kamu ekonomisi devletin, ekonomiye giderek daha fazla müdahale etmesi nedeniyle doğan sorunlara çözüm getirmeye yönelik çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kamu ekonomisinin görevi, ihtiyaçların karşılanmasında piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini gidermektir. Özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarının önem kazandığı son yıllarda kamu ekonomisi alanının küçülmesine yönelik girişimlere karşın, devletin […]

01. Kişisel Satış ve Pazarlama Google

Global rekabetin yeni dinamikleri pazarlama ve satış anlayışına değişiklikler getirdi. Pazarlama, bir iletişim işi olup ürün ve hizmet hakkında bilgi verme, imaj geliştirme, marka bağlılığı yaratma gibi satışı destekleyen faaliyetleri kapsarken satışta da farklı bir anlayış hakim olmuştur. Şirketlerde yeni satış yöntemleri uygulanmaya başlamıştır. Yakın zamana kadar satış bir savaş olarak görülürdü. Hem rakip firmaların […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >