Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

17. Hukuka Giriş Terimler Sözlüğü Google

A Aciz Vesikası: İcra ve iflas hukukunda, borçlunun malları satılıp paylaştırıldıktan sonra, alacaklarının tamamına kavuşamamış olan alacaklılara verilen belge Ademi İfa: Ödemezlik, Borçlunun, yüklendiği edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi. Adi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. Adi Kira: Kiracıya kiralanan şeyi sadece kullanma hakkı veren kira türü. Adli Yargı: […]

20. Genel İşletme Terimler Sözlüğü Google

A Amaç: İşletmenin ulaşmak istediği durum. Aracı kuruluş: Mali piyasa araçlarının çıkarımı, alımı, satımı ve pazarlamasıyla uğraşan kuruluş. Araştırma, geliştirme ve tasarım: Yürürlükteki uygulamaların özelliklerinde güncel değişiklikler yaparak işletme kârını artırmaya yönelik çalışmalar. Aranmayan mal: Tüketicilerin haberdar olmadığı ya da haberdar olsalar da satın almayı düşünmediği, aniden ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldığı mal. […]