Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede; girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konuları üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – girişimcilik kavramını tanımlamak, – girişimcilik sürecini açıklamak, – girişimcinin işlevlerini belirlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Örnek Olay Gökkuşağı Çikolata A. […]

01. Halkla İlişkiler Yazarlığı Google

Halkla ilişkiler yazarları çalıştıkları kuruluşları veya hizmet verdikleri müşterileri için basın bülteni, konuşma metni, reklam metni, yıllık, broşür, haber mektubu, basın makalesi, basın kiti, kitap, el kitabı, kurum dergisi ve gazetesi, el ilanı, doğrudan postalama, davetiye vb. yazarlar. Bunun için amaca uygun olarak seçilecek iletişim araçları için farklı mesaj dili geliştirir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan […]

01. Hukuk Kavramı Google

İki kardeş Ali ve Belma, bakıma muhtaç anneleri Meral’i evden atmışlardır. Bu aileye komşu olan Sevgi, duruma üzüldüğü için anne Meral’i evine almış, annelerinin durumunu görüşmek için Ali ve Belma’nın evine gitmiştir. Ancak Ali ve Belma, komşuları Sevgi’yi içeri almadıkları gibi kapıyı yüzüne kapatmışlardır. Ali ve Belma’nın anneleri ile komşuları Sevgi’ye karşı davranışları çevrede hoş […]

01. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Google

[Audio clip: view full post to listen] İnsan kaynakları yönetimi, örgütün bugün ve uzak gelecekte rekabet üstünlüğü elde etmesini mümkün kılacak insan kaynaklarına sahip olmasını ve insanların örgütü amaçlarına ulaştıracak şekilde yönetilmesini amaçlar. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının elde edilmesi, örgütte kalmalarının sağlanması ve performanslarının artırılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve programların tasarlanmasını […]

01. İşletme Kavramı Google

[Audio clip: view full post to listen] – İşletme kavramı size neleri çağrıştırıyor? Makine seslerinin duyulduğu bir fabrika mı? Bir banka mı? Yoksa bir tiyatro salonu mu? Bir hayvanat bahçesinde diğer işletmelerde gözlemlediğimiz işlevler geçerli midir? – İşletmelerin yaşamımızdaki rolü nedir? – İşletmeler ekonomik sistem içindeki hangi unsurlarla ilişkidir? – Üretim faktörleri nelerdir? – Mal […]

01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi Google

Bu ünitede, pazarlama konusu ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi, modern pazarlama yönetimi ve işletmelerde örgütsel yapı içerisinde pazarlamanın yeri üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Pazarlamanın anlamı ve gelişimini açıklamak, – Pazarlamanın Temel Kavramlarını belirtmek, – Pazarlama Anlayışının Gelişimini özetlemek, – Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması) belirlemek, – Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri sıralamak için […]

01. Stratejinin Önemi ve Sınırları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede stratejinin tanımı, özellikleri, önemi, benzer kavramlarla olan ilişkileri ve stratejik yönetim konularına ayrıntılı olarak değinilecek ve işletme stratejisinin sınırları anlatılacaktır. Üniteyi dikkatle okuduktan sonra strateji kavramının ne anlama geldiğini algılamaya çalışınız. Günlük yaşamınıza ilişkin davranışlarınızı ve ileriye dönük düşüncelerinizi “strateji” kavramı açısından yorumlamaya çalışınız. Amaçlarımız Bu […]

02. Girişimcilikte Yaratıcılık Google

[Audio clip: view full post to listen] Yaratıcılık son yıllarda en çok aranan yetenek olmuştur. İnsanların daha sorunsuz ve kolay yaşayabilmeleri için ihtiyaçlarını, sınırlı olan kaynakları iyi kullanarak ve koruyarak gidermesi gerekmektedir. İhtiyaçları karşılamaya yönelik fayda sağlayan mal ve hizmetlerin bulunması, bunların üretim ve dağıtımı için her zaman insanların yaratıcılıklarına gerek duyulmuştur. Hatta son yıllarda […]

02. Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi Google

Değişik Kişilere Karşılıksız Çek Verdikten Sonra Kayıplara Karıştı. Beyaz eşya satan bir mağazadan 100 bin TL’lik çeşitli mallar alan Cansever isimli bir kişi, mağazaya olan borcuna karşılık, 100 bin TL’lik çek verdi. Çeki bozdurmak üzere bankaya giden mağaza sahibi kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Çekin karşılığı yoktu ve Cansever, kendileri ile birlikte en az 10 […]

02. İş Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İş analizi, İnsan Kaynakları yönetimiyle ilgili faaliyetlerin neredeyse tümünün temelini oluşturur. İşgücü planlaması, uygun personelin alınması, işi yapması için gerekli eğitimin verilmesi, performansın değerlenmesi, alacağı ücretin adil biçimde belirlenmesi hep iş analizi bilgilerini gerektirir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – İş analizi sürecinde toplanan bilgiler ve kullanım alanları […]