Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku      Ünite 16      3 Şubat 2010 Ara     

16. Genel Sağlık Sigortası

Bu ünitede, öncelikle genel sağlık sigortasının kişiler bakımından uygulama alanı ile genel sağlık sigortalılığının başlangıcı bildirimi, tescili ve sona ermesi açıklanacak daha sonra genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerin kapsamı ele alınarak, genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden yararlanma şartlar, sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı ve genel sağlık sigortasına ilişkin çeşitli hükümler açıklanacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:
– Genel sağlık sigortası Türkiye’de nasıl bir gelişim göstermiştir?
– Genel sağlık sigortasının kişiler bakımından uygulama alanında kimler vardır?
– Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, tescili ve sona ermesi nasıl gerçekleşmektedir?
– Genel sağlık sigortasından hangi hizmetler sağlanmaktadır?
– Genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden yararlanma şartları nelerdir?
– Sağlık hizmetlerinin sunumunu, sağlanma yöntemini ve fiyatlandırılması nasıl yapılır?
– Genel sağlık sigortasının finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

(*) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bir çok maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 15. 12. 2006 gün ve 2006/112 E. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine TBMM, 5510 sayılı Kanunun uygulanmasını 5565 sayılı 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30. maddesi ile 01. 07. 2007 tarihine ertelemiştir.

Sezer, Genel Sağlık Sigortası Kanununu Onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nu onayladı.

Sezer’in, kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sezer’in, TBMM tarafından 19 Nisan 2006’da kabul edilen 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nu, 3, 28, 29, 31, 40, 46, 55, 63, 80, 82, geçici 1, geçici 2, geçici 4, geçici 6 ve geçici 9. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için 10 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Sezer’in, TBMM tarafından 31 Mayıs 2006’da yeniden görüşülerek aynen kabul edilen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nu onayladığı ve kanunun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sezer’in, kanunun kimi maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesinde dava açacağı bildirildi.
Kaynak: http: //www. haberler. com/haber_370119. asp

Anahtar Kavramlar

– Genel Sağlık Sigortası
– Genel Sağlık Sigortalısı
– Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
– Sağlık Hizmeti
– Katılım Payı
– Genel Sağlık Sigortası Primi
– Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
– Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Genel Sağlık Sigortasının Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
Bağlantı
Genel Sağlık Sigortasının Kişiler Bakımından Uygulama Alanı
Bağlantı
Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Tescili ve Sona Ermesi
Bağlantı
Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerin Kapsamı
Bağlantı
Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Bağlantı
Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Sağlanma Yöntemi, Sağlık Giderlerinin Ödenmesi ve Fiyatlanması
Bağlantı
Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Çeşitli Hükümler
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları