Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 15      28 Aralık 2011 Ara     

15. Aile Bütünlüğünün Bozulması ve Evliliğin Sona Ermesi

Aile Bütünlüğünün Bozulması ve Evliliğin Sona Ermesi

İşte ağzınızı açık bırakacak bir gerçek: National Opinion Research Center’dan yapılan açıklamaya güre 18 ve 44 yaş arasındaki insanların yüzde 25’i boşanmış anne babaların çocukları.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– Ailenin bütünlüğünün bozulması ve evlilik birliğinin sona ermesinin temel nedenleri nelerdir?
– Eşlerden birinin ölümünün geride kalan eş ve çocuklar açısından yarattığı sorunlar ve sonuçlar nelerdir?
– Ayrılıklar aile bütünlüğünün bozulması ile evliliğin sona ermesinde nasıl bir rol oynar?
– Geçmişten günümüze boşanmanın anlamı ve temel özellikleri nelerdir?
– Boşanmanın yasal dayan aklan nelerdir?
– Boşanma aileyi oluşturan üyelerin her birini nasıl etkiler?
– Yeniden evlenmenin koşulları ve kuralları nelerdir?
sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Örnek Olay

Boşanma Çocuklardaki Suç Oranını Artırıyor

Boşanma aile sayısının artması ile çocuklar arasında suç işleme oranları da yükseliyor. Uzmanlar; suç oranlarının ve uyuşturucu madde kullanımının arttığına parçalanmış ailelerin neden olduğunu söylüyor.

Hayatın en zor kararlarından biri olan boşanmayla ilgili sorularımızı Prof. Dr. Nevzat Tarhan yanıtladı:

Boşanmaya karar vermeden önce neler yapılabilir?

Boşanma karan insanın hayatındaki kırılma noktalarından birisi olduğu için, bir anlık heyecanla evliliğini sonlandırmayı düşünmemek gerek. Boşanma kararından önce taraflar; “evliliğini kurtarmak için elimden geleni yaptım mı?”, “ayrıldıktan sonra ortaya çıkacak sonullarla baş edebilir miyim?”, “boşanma kararı çocukları nasıl etkiler?” gibi sorulan kendilerine sormalılar. Boşanma çocukların psikolojisini nasıl etkiler?

Boşanmaların bedelini en çok çocuklar öder! Boşanmış ailelerin sayısının artması ile çocuklar arasında suç işleme oranlarının yükselmesi ve uyuşturucu madde kullanımında artış yaşanması gibi olumsuz gelişmeler arasında önemli bir bağ var. Elbette ki, boşanma tek başına bu olayların nedeni olarak gösterilemez, ancak boşanma sonucunda çocukların ya anne ya da baba ilgisinden büyük oranda mahrum kaldıkları da bir gerçek. Eşler birbirlerinden boşanabilir ama annelikten, babalıktan boşanamaz. Çocuğun bu gerçeği anlaması için anne ve babanın ona bayatı boyunca yanında olacaklarını hissettirmesi gerek. Dostça boşanılabilir mi?

Genellikle eşler boşandıktan sonra öç alma duygusu yaşar. Çoğu zaman da, bu öç alma duygusu ile çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışır ve onlara birbirlerini kötülerler. Kadın ya da erkeğin bu psikolojiye girmemesi için, boşandıktan sonra kendisini yalnız hissetmemesi çok önemli.

Kaynak: http://arsiv.sabah.com.tr/2006/10/29gny/sag101-2006-20061027

Anahtar Kavramlar

– Parçalanmış Aile
– Ölüm
– Ayrılık
– Boşanma
– Yeniden Evlenme
– Kayıp
– Terk

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Ailenin Bütünlüğünün Bozulması ve Nedenleri
Bağlantı Türkiye’de Boşanmaların Genel Özellikleri
Bağlantı Boşanmanın Yasal Dayanakları
Bağlantı Boşanmanın Etkileri ve Sonuçları
Bağlantı Yeniden Evlilik
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

İnsanların evlilikten beklentisi ömür boyu sürecek mutlu ve huzurlu bir yaşamdır. Ancak bunu elde etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Emek ve özveri ister.

Evliliği, mutlu ve huzurlu bir ailenin kurulusu olarak algılamak ve paylaşma ilkesini bu birliğin temeline almak, başarılı bir evliliğin ön koşuludur.

Evlilik kurulurken, eşlerin hayatı bir ömür boyu paylaşmaları ve birlikte yaşlanmaları dilek ve temennileri, evliliğe ilişkin beklentileri dile getirir. Ancak kimi zumun doğal gelişmelerle kimi zaman da eşlerin kendi iradeleri ile evlilik birliği, umulan ve arzulanandan çok önce sona erer. Ailenin bütünlüğü bozulur. Bu durum ailenin tüm üyelerini etkiler. Kimi zaman onlarda yaşamları boyunca taşıyacakları derin izler bırakır.