Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Genel İşletme      Ünite 12      22 Mayıs 2009 Ara     

12. Pazarlama Kanalları ve Tutundurma

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

– Üretim işletmelerinin toptancı ve perakendecilere neden gereksinim duyduklarını düşündünüz mü?
– Dağıtım kanalı kavramını ve dağıtım kanalında yer alan aracıların yerine getirdikleri fonksiyonları biliyor musunuz?
– Tüketim ve endüstri malları için kullanılan dağıtım kanalları arasında ne gibi farklılıklar olabilir?
– Tutundurma kavramı ile sürekli iç içe olduğumuzu biliyor musunuz?
– Başlıca reklam araçları neler olabilir, bunların seçimini ve değerlendirilmesini işletmeler nasıl yapmaktadır?
– Satış gücü yönetimi neyi çağrıştırır? Fonksiyonları nelerdir?

FİZİKSEL DAĞITIM (LOJİSTİK) GLOBALLEŞİYOR

1990’lı yıllarda işletmelerin stratejileri globalleşme yolunda gelişme göstermiş ve önde gelen bir gazetede yayınlanan makalede 2000’li yılların yöneticilerinin taşıması gereken niteliklerinin başında global bir vizyona sahip olmaları belirtilmiştir. İşletmelerin dış ülkelerde yaptıkları ticari faaliyetlerin artması ile geleceğin işletme yöneticilerinin şimdiden yetiştirilmelerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Uluslararası taşımacılıkla ilgili bilgileri anlamak, taşıyıcılarla pazarlık yapmak ve taşıma şirketlerinin belirledikleri taşıma ücretlerinin tespitini ve kotaları daha iyi bilmek ve bunları uygulamak, globalleşmeyi düşünen lojistik yöneticisi için önemlidir. Fiziksel dağıtımla ilgili ilk planda dikkate alınması gereken tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve Avrupa olmak üzere iki alan mevcuttur.

Başarılı işletmeler materyalleri, parçaları ve tamamlanmış ürünleri uluslararası pazarlardan temin etmektedirler. Bu işletmeler, değişen işletmecilik maliyetlerine, kur farklarına, uluslar arası ticaret politikalarına, teknolojiye ve yeniliklere bağlı olarak arz kaynaklarını çok sık değiştirmektedirler.

Çok hızlı bir şekilde değişen dünya çapında iş yapan tedarikçilerin maliyet ve servis etkilerini yönetmek, fiziksel dağıtım yöneticisinin yaratıcılığını gerektirmektedir. Pazarlama ile fiziksel dağıtım fonksiyonları arasındaki etkileşim artık daha önemlidir. Pazarlama fonksiyonları ile fiziksel dağıtım fonksiyonlarını etkili bir şekilde koordine etmek işletmenin başarısını da arttırır. Başarılı bir büyük perakendecinin ifade ettiği gibi, Uzak Doğu’dan ithal giysiler satan hipermarket, bu giysileri zamanında vitrinine koyamazsa, taşımadaki gecikmelerden dolayı giysilerin modasının geçtiğini düşünen müşterilerine indirimli satış yapmak zorunda kalır.

Fiziksel dağıtım için en büyük fırsat “yeni Avrupa”dır. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında ticaretin ve ilgili mevzuatın liberalleşmesi de büyümeyi hızlandıracak, sonuçta büyüyen ekonomisi ile Avrupa Birliği, ekonomik liderlikte Amerika ve Japonya’yı zorlayacaktır. Doğu Avrupa ülkeleri de Avrupa Birliğine dahil olma yollarını araştırmaktadırlar. Avrupa Birliğinin dışında olup bu Birliğe dahil ülkeler ile ithalat-ihracat işlemlerinde bulunan işletmeler kendi üretim ve fiziksel dağıtım sistemlerini kurmuşlardır.

Bununla beraber, 1992’den sonra Avrupa, ekonomik ve ticari sınırların olmadığı tek pazar olarak görülmektedir. Bunun anlamı, Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapan işletmelerin daha az sayıda üretim ve depoya ihtiyaç duymalarıdır. Bu durumda uluslar arası taşımanın önemi artacak, Avrupa ile ticari ilişkileri olan işletmeler de uluslar arası fiziksel dağıtım planlarını yapmak ve uygulamak durumu ile karşı karşıya kalacaklardır.

Amaçlarımız

Bu Üniteyi tamamladığımızda;
– dağıtım kanallarını tanımlamak,
– dağıtım kanalı türlerini belirlemek,
– dağıtım kanalında aracılara gereksinim duyulmasının nedenlerini açıklamak,
– dağıtım kanalının seçimi ile ilgili kararları sıralamak,
– tutundurma kavramını tanımlamak,
– tutundurma karmasının kapsamında yer alan faaliyetleri ve işlevlerini açıklamak,
– tutundurma karmasının hazırlanmasını ve tutundurma yönteminin seçimini betimlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

Dikkat

Bu Ünitede işlenilen konuları daha iyi anlayabilmek için; önceki ünitelerde ele aldığımız konuları yeterli düzeyde öğrenmiş olmanız gerekir.

İçindekiler

Bağlantı Dağıtım
Bağlantı
Tutundurma
Bağlantı
Kampanya Kavramı
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Biraz  Daha Düşünelim
Bağlantı
Başvuru Kaynakları