Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 10      30 Haziran 2011 Ara     

10. Yönetim ve Kamu Örgütlenmesi

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Yönetim ve bürokrasi olgusunu öğrenecek,
– Kamu örgütlenmesinin niteliği ve merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri hakkında bilgi edinecek,
– Kamu tüzel kişiliği kavramı ve türleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Bürokrasi

Bağlantı Kamu Örgütlenmesi
Bağlantı Kamu Örgütlenmesinin İlkeleri
Bağlantı Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Türleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Bu üniteyi çalışırken, Devlet, Toplum, Ulus ünitesi ile Yürütme ünitesinde öğrendiklerinizi birlikte düşününüz.
– Kaynaklardaki makale ve kitapları okuyarak bu konudaki bilgilerinizi derinleştirin.
– Ünitede karşılaştığınız kavramların açıklamalarını ünite sonunda yer alan sözlükten okuyunuz.

GİRİŞ

Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir etkinlik ya da süreç olarak tanımlanan (Ergun, 2004: 3) yönetim kavramı, kamu yönetimi alanında, yerine göre hem devletin örgütleyici eylemlerini (amaç), hem de bu eylemleri yürüten makineyi (araç) adlandırmak için kullanılmaktadır (Fişek, 2005: 31). Hem etkinlik hem de yapı boyutu göz önünde bulundurulduğunda kamu yönetimi, yürütme alanındaki kuruluşlarda, kamusal yöneltilerin belirlenmesi sürecini, bu yöneltilerin yürütülmesi için gerekli olan görevlileri, araç gereçleri ve bunların yönetimini ve devletin amaçlarını gerçekleştirmek üzere bireysel ve kümesel çabaların eşgüdümlenmesini ifade etmektedir (Ergun, 2004: 6). Kamu yönetimi, “kamunun gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş” en büyük toplumsal örgüttür.