Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler      Ünite 9      27 Ocak 2010 Ara     

09. Kurum İçi Halkla İlişkiler

Kurumlarda verimliliğin arttırılması, kuruma bağlılığın sağlanması ve aynı zamanda çalışmaların bir sistematiğe oturtulması için kurum içi hedef kitleyle olumlu ve sağlıklı işleyen bir iletişim ağının kurulması oldukça önemlidir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
– Kurum içi iletişimin yönetim için önemi nedir?
– Kurum içi iletişim ile kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişki nedir?
– Kurum kültürü nedir? Kurum kültürünün sembolleri nelerdir?
– Kurum içi halkla ilişkiler nedir?
– Kurum içi halkla ilişkilerde etkili iletişim için uygulanacak temel ilkeler nelerdir?
– Çalışanlarla iletişim kurma stratejileri nelerdir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

Carphone Warehouse

Carphone Warehouse (CPW) dört binin üzerindeki çalışanıyla iletişim kurmanın bir yolu olarak şirket dergisi çıkarmayı tercih ediyor. Retail Week’in verdiği 1999 ve 2001 “Yılın İşvereni” ödülleri de dahil işçi-işveren ilişkileri için pek çok ödül alan şirket, güçlü bir iletişim kurmanın gerekliliğini iyi biliyor. Özellikle de şirketin halka açıldığı büyük değişim sürecinde bundan yararlanmayı biliyor.

CPW, derginin canlı ve gözde kalmasını sağlamak için zaman ve parayı esirgemiyor. Böylelikle In The Know’un (ITK) çalışanlar arasındaki popülaritesini kaybetmesini önlüyor. CPW’nin halkla ilişkiler danışmanı GCI London, çalışanlardan gelen tepkilere kulak vererek, genel tüketici yayını görünümünü ve yaklaşımını bozmadan 1999’da dergiyi yeniden düzenlemiştir.

ITK’nın çıkarılmasındaki amaç basitti: Şirket haberleriyle birlikte pozitif şirket değerlerini perçinlemek ve mesajları iletebilmekti. Bir amaç doğrultusunda hedef, şirketin genç ve takım ruhuna sahip dinamizmini yansıtacak, aynı zamanda iş haberlerine ve motivasyon mesajlarına yer verecek bir yayın hazırlamaktı. Bunun için müşteri hizmetlerine ilgi duyan, ürünleri iyi tanıyan, parti yapmayı da seven 19-30 yaş arası işgücü harekete geçirildi.

CPW çalışanlarının, derginin bir parçası olması için her fırsat değerlendirilerek amaca ulaşıldı. Derginin her sayısında bir çalışan kapakta yer alıyor. Derginin her sayısında bir çalışan kapakta yer alıyordu. Derginin içeriğinde sektör ve şirketle ilgili haberler ve günlük hayatla ilgili köşeler arasında kurulu bir dengeyi de görmek mümkündü. Örneğin; Out&About bölümünde şirketteki en iyi sosyal aktivitelere yer veriliyordu. Bunlar içerisinde kimi zaman yıllık şirket balosu kimi zamanda Cuma gece gezmeleri yer alıyordu. Çalışanlar yazılı olarak veya e-posta yoluyla kamera için başvurmaya teşvik ediliyorlar ve böylece gecenin ITK casusu oluyorlar. Ayrıca Flört Oyunu da mevcut. CPW, pek çok genç ve bekar çalışanı olan sosyal bir şirket. İntranet üzerinden böyle bir flört oyunu oynanıyor: Çalışanlar kimin kim ile çıkması gerektiği konusunda oy kullanıyorlar. Oylama sonuçları ITK’da yayınlanıyor. CPW, çalışanlardan en yüksek verimi elde edebilmek için onları teşvik etmek gerektiğine inanıyor, bunun için de ITK’da şirkete katkısı ve başarıya ulaşmak için kendi özgün yolu olan çalışanlarını ön plana çıkarıyor. Ayrıca, bölgesel olaylara değinen Regional Focus bölümü de vardı. Bu bölümde, CPW’nin İngiltere ve Avrupa’da pek çok mağazası bulunduğundan, herkesin ilgisini çekecek tarzda bölgesel haberlere yer veriliyor.

Yıllık bir iletişim denetim raporuna göre, ITK, amaçlara ulaşılmasını sağladığı ve çalışanlar şirket dergisinden memnun oldukları için sürekli takdir görüyor. Dört binden fazla CPW çalışanı arasında yapılan ankette, yeni haliyle ITK ortalamada 1 üzerinden 8 puana layık bulundu. Kurum içi iletişim araçlarından birisi olan dergilerin yanı sıra kurum içi iletişimi iyileştirmede kullanılan diğer araçları da bu ünite içerisinde görebilirsiniz.
Kaynak: Bary, Amanda. 2003. Halkla İlişkilerin Gücü. Ankara: Elips Yayınları.

Anahtar Kavramlar

– Kurum İçi İletişim
– Kurum İçi Halkla İlişkiler
– Kurum Kültürü
– Kurum Kültürü Sembolleri

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Kurum İçi İletişimin Yönetim İçin Önemi
Bağlantı
Kurum İçi İletişim İle Kurum İçi Halkla İlişkilerin İlişkisi
Bağlantı
Kurum İçi Halkla İlişkilerde Kurum Kültürünün Rolü
Bağlantı
Kurum İçi Halkla İlişkiler
Bağlantı
Çalışanlarla İletişim Kurma Stratejileri ve Yöntemleri
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Son yıllarda her alanda olduğu gibi iş dünyasında da büyük bir değişim yaşanıyor. Şüphesiz iş yaşamındaki bu değişimin hızını yakalamak, çağa ayak uydurmak büyük bir değişimi de beraberinde getiriyor. Günümüzde her şeyden önce iş yaşamında etkin ve başarılı bir yere sahip olmak kurumda çalışan insanlarda kaliteyi yakalamanın önemini ortaya çıkarıyor. Çünkü insan kaynağı bir kurum içerisinde en değerli hazinedir. İçinde yaşadığımız çağda kalitenin çok önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Kaliteli mal ve hizmet üretebilmek için, kaliteli çalışanlar gerekiyor. Bu çalışanlardan da en iyi performansı elde edebilme yollarından en önemlisi ise onların yaptıkları işte ve çalıştıkları kurumda mutlu olmalarını sağlamaktır.

Öte yandan kurumlarda çalışanlar arasındaki ilişkiler iyileştirildiği sürece verimliliğin yanı sıra kalitede artar. Çalışanlar arasındaki iletişim yetersizlikleri ya da bozuklukları iyi ilişkilerin gelişmesini engeller ve motivasyonlarının düşmesine sebep olur. Aynı zamanda kurum içerisindeki haber akışının eksik olması da çalışanları olumsuz etkileyen konulardandır. Şöyle bir düşünün kurumda önemli bir takım kararlar alınıyor ve bu kararlar bir şekilde kamuoyuna aktarılıyor. Ancak bu kararları kurum çalışanlarına bildirmek hiç kimsenin aklına gelmiyor. Çalışanlar ne kadar bilgili, nazik, tecrübeli olursa olsun alınan kararlarla ilgili bilgileri olmazsa müşterilerle olan ilişkilerinde doğru bilgi veremeyeceklerdir. Bunun sonucunda da kurum hedef kitlenin gözünde yara alacaktır.

Çoğu zaman çalışanların bilgisine başvurmak da çalışanları güdüleyen, motive eden konulardandır. Birçok kurumda yanlış bir anlayış vardır. Yönetim her şeyin en iyisini bilir, en iyisini yapar. Yönetim hata yaptığında bile bir bildiği vardır. Aslında uygulamayı yapanlar yani çalışanlar çoğu zaman sorunlar karşısında en iyi çözümü üretebilirler. Kurum çalışanlarının her yönü ile mükemmel hizmet vermeye çalışması ve bu çalışkan dürüst insanların yaptıklarının farkına varılmaması verimliliği olumsuz yönde etkileyecektir. Çalışanları motive etmek, kurum içinde iletişimi iyileştirmek için halkla ilişkiler uzmanlarına önemli görevler düşüyor. Halkla ilişkiler açısından kurumların hedef kitlesini kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Kurum içi hedef kitleyi çalışanlar, hissedarlar, ortaklar, bayiler vb. olarak ifade edebiliriz. Kurum içi halkla ilişkiler bu iç hedef kitlenin anlayış, güven ve desteğini kazanmaya yönelik çabalardır. Biz bu ünitede kurumlar için çok önemli olan çalışanlarla iletişim üzerinde diğerlerine göre daha fazla duracağız. Gelin şimdi kurum içi iletişimi ve kurum içi halkla ilişkileri ayrıntılı bir şekilde görelim.