Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 8      30 Haziran 2011 Ara     

08. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 2: Yürütme

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Yürütme erkiyle ilgili genel bilgi edinecek,
– Yürütme alanının üst yönetimini oluşturan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun görev ve yetkilerini öğrenecek,
– Cumhurbaşkanının anayasal konumunu kavrayacak,
– Parlamenter sistemin özünü oluşturan siyasal sorumluluk mekanizmasının nasıl işlediğini göreceksiniz.

İçindekiler

Bağlantı Yürütme Kavramı
Bağlantı Yürütmenin Güçlendirilmesi
Bağlantı 1982 Anayasası’na Göre Yürütme Organı
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Bu ünitede yalnızca Yürütmenin üst yönetimini oluşturan organlar ve genel kurallara yer verilmiştir. Bu nedenle üniteyi “Yönetim” ile ilgili bilgilerin verildiği ünitelerle birlikte değerlendiriniz.
– Bu üniteyi çalışırken, Anayasa’nın ilgili maddelerine göz atmanın yanı sıra, çok kısa geçilen bazı konular için belirtilen kaynaklara da başvurunuz.
– Ünitede karşılaştığınız kavramların açıklamalarını ünite sonunda yer alan sözlükten okuyunuz.