Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler      Ünite 8      27 Ocak 2010 Ara     

08. Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçları

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, çok çeşitli iletişim araçlarından ve ortamlarından yararlanılır. Bu iletişim araçlarının ve ortamlarının neler olduğu, başat özelliklerini, hangi durumlarda, hangi araçlardan yaralanmanın daha doğru olacağını bilmek, bir halkla ilişkiler programının başarısında son derece önemli rol oynar. Bu açıdan, hedef kitlelere mesajlarımızı ulaştıracak en etkili araç ve ortamın, doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılmalarına ilişkin etkili kararların alınabilmesi için söz konusu araç ve ortamlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Diğer yandan, halkla ilişkiler çalışmalarında yararlandığımız iletişim araç ve ortamlarının durağan olmayıp, devingen bir özelliğe sahip olduğunu da belirtmeliyiz. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve bunun sonucunda tanıştığımız yeni iletişim araç ve ortamlarından çok farklı şekillerde yararlanma fırsatı bulunmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan iletişim araç ve ortamları,
– İç halkla ilişkiler çalışmalarında yararlanılan iletişim araçları/ortamları ile bunların özellikleri,
– Dış halkla ilişkiler çalışmalarında yararlanılan iletişim araçları/ortamları ile bunların özellikleri hakkında bilgi sahibi olacağız.

Örnek Olay

Buket Hastanesi Ankara’nın en eski özel hastanelerinden biridir. Zaman içerisinde Ankara’da son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış yeni özel hastaneler açılmıştır. Buket Hastanesi rakipleri karşısında atılım yapmakta gecikmiş, bir süre sonra hasta sayısında azalma yaşanmaya başlamıştır. Doktorlar da rakip hastanelerde çalışmak için (alacakları ücret aynı olsa da) işi bırakmaktadırlar. Buket Hastanesi yöneticileri yeni tıbbi cihazların alınmasına ve hastane binasının iyileştirilmesine karar vermiştir. Buket Hastanesi, sizin çalıştığınız halka ilişkiler ajansından, iç ve dış halkla ilişkilerin çalışmalarına ilişkin bir program geliştirilmesini istemektedir. İç halkla ilişkiler çalışmaları ile bu yeni gelişmelerden çalışanların haberdar edilmesi ve aidiyet duygularının artırılması beklenmektedir. Dış halkla ilişkiler çalışmaları ise eski hastaları olduğu kadar yeni hedef kitleleri de hedefleyecek şekilde düşünülmektedir. Yeni hedef kitleler olarak politikacılar, özel şirketlerin üst düzey yöneticileri ve yabancı elçiliklerin çalışanları saptanmıştır. Bu durumda, hedef kitleler ve kurum çalışanları için hangi halkla ilişkiler ortam ve araçlarının uygun olduğunu tartışınız.

Anahtar Kavramlar

– Halkla İlişkiler
– Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçlar
– İç Halkla İlişkiler
– Dış Halkla İlişkiler

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
İç Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçlar
Bağlantı Dış Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Okuma Parçası
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Bir iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iletişim araç ve ortamlarından yararlanmayı gerektirir. Söz konusu araç ve ortamların, günümüzde yoğun ve hızlı bir şekilde yaşanan iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler dikkate alındığında sürekli farklılaşarak zenginleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle internetin şaşırtıcı bir hızla neredeyse yaşamımızın her alanını kapsayacak şekilde yaygınlaşması sonucunda, geleneksel iletişim araç ve ortamlarının birçoğunun pabucu dama atılmıştır. Diğer yandan, söz konusu bu çok çeşitli araç ve ortamlardan yaratıcı çabalar sonucunda şaşırtıcı fakat bir o kadar da işlevsel farklı ve yeni yararlanma alanları da geliştirilmektedir. Bu durum, halkla ilişkiler çalışmalarının daha etkin ve verimli sonuçlar yaratacak şekilde gerçekleştirilmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, bu yaratıcı çaba ve bunun sonucunda geliştirilen çözümler, halkla ilişkiler sektöründe yaşanan rekabetin de ana eksenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla; her işte olduğu gibi, halkla ilişkiler sektöründe de yaratıcı çaba başarının temel belirleyicisi olmaktadır.

Halkla ilişkiler çalışmalarında çoğunlukla yararlandığımız iletişim araç ve ortamlarını, iç ve dış halkla ilişkiler çalışmalarını dikkate alarak iki ana başlık altında toplayarak açıklayabiliriz. Böylece, gerçekten çok çeşitli ve oldukça fazla sayıda olan iletişim araç ve ortamlarını daha kolay bir şekilde tanıyabiliriz.