Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Gelişim ve Öğrenme      Ünite 8      23 Ekim 2009 Ara     

08. Gözleyerek Öğrenme Kuramı

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– gözleyerek öğrenmenin tanımını yapabilecek,
– gözleyerek öğrenme kuramının özelliklerini sıralayabilecek,
– gözleyerek öğrenme kuramının ilkelerini anlayabilecek,
– gözleyerek öğrenme kuramının eğitim ortamlarındaki doğurgularını sıralayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Gözleyerek Öğrenme Kuramı
Bağlantı Gözleyerek Öğrenmenin Süreçleri
Bağlantı Gözleyerek Öğrenmede Öğrenmeyi Kolaylaştıran Özellikler
Bağlantı Gözleyerek Öğrenme Kuramının Eğitsel Doğurguları
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Varsa küçük kardeşiniz ya da bir yakınınızın kendisine doğrudan öğretilmeden bazı davranışları nasıl öğrendiklerini açıklamaya çalışınız.
– Çevrenizdeki okulöncesi eğitim öğretmenleri ile görüşerek öğrencilerine hangi davranışlar için ne şekilde model olduklarını ya da oluşturduklarını anlamaya çalışınız.

Üniteyi çalışırken:
– Gözleyerek öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olduğunu düşündüğünüz koşulları belirleyiniz ve bu koşullar için ne tür düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtiniz.
– Bazı davranışlarda gözleyerek öğrenmenin sağlanması ile birlikte öğretmenin elde edeceği yararları sıralayınız.
– Gözleyerek öğrenmenin eğitsel ortamlardaki doğurgularını çeşitli örnekler vererek açıklayınız.

Sorun Tanımı

Yaman, Gamze Öğretmen’in sınıfında, özel gereksinimli bir öğrencidir. Hemen her gün öğrencilerden birinin ya da birkaçının Yaman’a isim taktıkları, hoş olmayan ifadeler kullandıkları, oynamakta oldukları oyun ya da etkinliklere Yaman’ı dâhil etmedikleri görülmektedir. Sınıfta bu tür davranışları sergileyen bir grup oluşmuştur. Grup üyeleri, bu davranışlarından dolayı kendilerinin diğerlerinden farklı olduklarını çeşitli biçimlerde ifade ederek, herkesin bu grupta yer alamayacağını, bu grupta yer almak isteyenlerin Yaman’la arkadaşlık etmemesi gerektiğini söylemektedir. Bu grup, bazen Yaman dışındaki öğrencileri de rahatsız etmekte, hatta Yaman’a kendileri gibi davranırlarsa arkadaşları olabileceklerini, aksi takdirde kendileriyle hiçbir zaman arkadaş olamayacaklarını, ifade etmektedirler. Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyan Deniz’in de grup üyelerinin Yaman’a nasıl davrandıklarını gözleyerek, o grubun bir üyesi olabilmek için Yaman’a isim takmaya başladığı ve Yaman’ı içinde yer aldığı etkinliklere katmamaya başladığı gözlenmiştir. Sınıftaki bu sorunu ortadan kaldırmak için Gamze Öğretmen ne yapabilirdi? Grup üyelerinin bu tür davranışlar içine girmemesi için ne yapabilirdi? Ayrıca, Deniz’in grup üyelerini Alican’a olan yaklaşımlarından dolayı model almaması için neler yapabilirdi?

Giriş

Günümüz eğitim anlayışında gelinen nokta; eğitim ortamlarında, akademik öğretim ve eğitim sırasında, öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini başarılı kılabilmeleri için etkili ve verimli uygulamaları bilmeleri ve eğitim ortamlarında bu uygulamaları gerçekleştirebilmeleridir. Gözleyerek öğrenme kuramı, sözü edilen etkili öğretim uygulamalarından biridir. Gözleyerek öğrenme, gözleyen kişinin, bir modelin, bir davranışı sergilerken gözlemesi ya da modele bu davranış öğretilirken, gözleyerek davranışı sergileyebilir hale gelmesidir. Bu tür bir öğrenmenin gerçekleşmesinin çeşitli yararları vardır. En önemlileri ise, öğretmenin, gözleyerek öğrenilen davranışın öğretimi için zaman harcamaması, dolayısıyla daha başka konuların öğretimine geçmesidir. Bir diğer yararı ise, gözleyerek öğrenmenin gerçekleştiği ortamda, grup üyeleri arasında bir sosyal etkileşimin doğmasıdır. Her iki noktanın eğitim sırasında çok önemli bir yer teşkil ettiği akıldan çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla öğretmenler, eğitim ortamlarında gözleyerek öğrenme ortamı yaratmalı ve öğrencilerini bu amaçla teşvik etmelidirler.