Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Ticari Bilgiler ve Belgeler      Ünite 8      6 Mart 2011 Ara     

08. Bileşik Faiz, Bileşik İskonto ve Anüite (Taksit) Hesaplamaları

Bir önceki ünitede anlatıldığı üzere, basit faiz hesaplama yöntemi daha çok kısa vadeli finansal işlemlerde kullanılırken, bileşik faiz hesaplamaları uzun vadeli finansal işlemlerde kullanılmaktadır. Artık günümüzde paranın artan önemi ve yükselen faiz oranları nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz uygulaması yaygınlık kazanmıştır. Bu Ünitede bileşik faizle ilgili hesaplamalara ve bileşik faizle ilgili uygulamalara yer verilecektir.

Amaçlarımız

Bu Üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz:
– Bileşik faizle ilgili hesaplamalar nasıl yapılır?
– Nominal ve efektif faiz nasıl hesaplanır ve nominal faiz enflasyondan nasıl arındırılır?
– Bileşik iskonto hesaplamaları nasıl yapılır?
– Eşdeğer senetler nasıl düzenlenir?
– Anüite hesaplamaları (eşit taksitlerle ödemeler) nasıl yapılır?
– Borç geri ödemelerinde hesaplamalar nasıl yapılır?

Örnek Olay

Enflasyon, dolar ve faizde düşüş beklentileri güçleniyor/ Cari açıkta tahminler 15 milyar dolara yaklaştı

“…Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay içinde iki defa yapılan beklenti anketlerinin mart ayı içindeki ilk anketi sonuçlandı. Beklenti anketinde TÜFE’de yıl sonu beklentisi yüzde 7.6’ya gerilerken, dolar ve faizdeki düşüş beklentisi de güçlendi. Büyümedeki beklenti ise yüzde 5.7’den yüzde 5.5’e geriledi. Ankette yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1.4194 YTL’ye kadar geriledi. Ay sonu TÜFE beklentisi yüzde 0.5 olurken, iki ay sonrasının TÜFE beklenti rakamı ise yüzde 0.7’den yüzde 0.4’e, 2005 yılı sonunda TÜFE beklentisi ise yüzde 8’en yüzde 7.6’ya geriledi. Ankette gelecek 12 aylık dönemdeki TÜFE beklentisi de yüzde 7.7’den yüzde 7.2’ye düştü.

Üç aylık bileşik faiz oranlarındaki beklenti son ankete göre ay sonunda 0.7 puanlık bir düşüşle yüzde 17’den yüzde 16.3’e geriledi. 2005 yılı sonundaki bileşik faiz oranları ise yüzde 14.8’den yüzde 14.1’e düştü. Ciddi düşüş beklentisi dolarda yaşanmaya devam ederken, mart ayı sonunda dolar kuru 1.2840 YTL, yıl sonunda ise 1.4194 YTL’ye kadar geriledi. 2005 yılı sonuna ilişkin cari açık beklentisi ise diğer beklentilerdeki olumlu seyrin aksine olumsuz bir tablo çiziyor. 2005 yılı cari açık beklentisi son anketteki 13 milyar 968 milyon dolardan 14 milyar 875 milyon dolara çıkarken, 2005 yılındaki GSMH beklentisi ise yüzde 5…”

Yukarıda verilen habere dayalı olarak aşağıdaki soruları cevaplandırmaya çalışınız.
– Faiz Oranlarını TÜFE ne yönde etkilemektedir?
– Faizlerin artması Döviz talebini neden etkilemektedir?

Kaynak: www.dunyagazetesi.com.tr, 10.03.2005.

Anahtar Kavramlar

– Bileşik Faiz
– Bileşik İskonto
– Nominal Faiz
– Anüite
– Efektif Faiz
– Reel Faiz
– Enflasyon

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Bileşik Faiz Hesaplamaları
Bağlantı Nominal (Cari) Faiz – Efektif (Gerçekleşen) Faiz
Bağlantı Bileşik İskonto
Bağlantı Eşdeğer Senetlerin Düzenlenmesi
Bağlantı Bileşik Faizin Diğer Kullanım Alanları
Bağlantı Anüite (Eşit Taksitlerle Ödemeler) Hesaplamaları
Bağlantı Borç Amortismanı (Borç İtfası, Borç Geri Ödemesi)
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Bileşik faiz genellikle organik büyüme prensibi olarak ifade edilir. Büyümenin ya da sabit bir oranda değişimin yaşandığı durumlarda bileşik faiz prensibinden faydalanılabilir. Doğada, ekonomide ya da işletmelerde, sürekli bir değişimin söz konusu olduğu herhangi bir olayda bileşik faiz kuralına başvurmak mümkündür.