Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

08. Aile ve Sosyal Refah

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– yaşam standardı ve yaşam düzeni arasındaki farkın ne olduğunu ayırt edebilmek,
– refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirebilmek,
– refah sağlamada kriterlerin genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uyulması olduğunu yazabilmek,
– refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek,
– refaha ulaşmada güvenin önemli bir unsur olduğunu ve güvenli koşulları sağlamanın arandığı üç alanı açıklayabilmek,
– Türkiye’de gelir türlerinin dağılımını, tüketim durumlarım ve birikim durumunu açıklayabilmek,
– hane halkı geliri dikkate alınarak toplumun ve ailenin refah göstergelerini açıklayabilmek için gerekli bilgileri kazanmış olacağız.

Aile ve Sosyal Refah

İlk işsizlik maaşı 1 Nisan ‘da ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu tarafından oluşturulan işsizlik sigortası uygulaması, dün Çalışma Bakam Yaşar Okuyan’ın Kerime Başak Ünal’a banka ve Türkiye İş Kurumu kartlarım vermesiyle başladı. Okuyan, törende “Sermaye burada olursun ” diyerek kendisine ayrılan koltuktan 4 koltuk ileriye oturdu. Okuyan’ın koltuğuna ise TISK Genel Başkan Yardımcısı Nurseli Tercan oturdu. The Marmara Oteli’nde düzenlenen törende, 1 Nisan’dan itibaren işsizlik maaşı alacak 10 işsize, banka kartları ve Türkiye İş Kurumu kartları verildi. İşsizlik ödeneği, net tutarı 163 milyon 563 bin lira olan net asgari ücreti geçmemek üzere, sigortalının son dört aylı. SSK primine esas ortalama net kazancının yüzde 50’si olarak belirlendi.

Törendeki konuşmasına, “Sevgili işçi ve işini kaybetmiş arkadaşlarım ” diyerek başlayan Okuyan, ilk olarak 191 l’de İngiltere’de başlayan Türkiye’de ise 1954 yılından beri tartışılan işsizlik sigortasının faaliyete geçmesini “tarihi bir olay” olarak değerlendirdi.

Kendisinin mesleğe gazeteci olarak başladığını anlatan Okuyan, “O zaman beni de sigortasız çalıştırmışlar. Ancak sarı basın kartı için başvururken anladım. Türkiye Gazeteciler Sendikası’na üye oldum ve kendimi kapı önünde buldum. Ben de işsizliği bilirim” dedi. Okuyan, İşsizlik Sigortası Fonu’nda, I katrilyon 760 trilyonu faiz geliri olmak üzere 2 trilyon 790 trilyon liranın biriktiğini söyledi. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, işsizliğin önüne ancak kayıt dışı ekonomi önlenerek girileceğini belirtti. Çelebi, ‘Türkiye bugünkü durumu hak etmiyor” diyerek toplumun tüm kesimlerini açık ve şeffaf olmaya çağırdı. Hak-İş Genel başkam Salim Uslu’da 2001’de 1 milyon 900 bin kişinin işsiz kaldığım belirterek, “Bu sıkıntılı zamanda açılan İş Kurumu, önünde kuyruklar olan bir yer almasın” dedi.

Safa Özkaya – İSTANBUL Mart – 2002 – Hürriyet Gazetesi

Anahtar Kavramlar

– Yaşam düzeyi
– Tüketim düzeyi
– Yaşam standardı
– Tüketim standardı
– Refah
– Refah saptama kriterleri
– Refaha yaklaşımlar
– Güvenlik
– Ailenin refah göstergeleri

Dikkat

Bu ünitedeki konuların alt yapısı 1. ünitededir. Birinci ünitedeki toplumun ekonomik yapısı, net ulusal refah göstergeleri, GSMH, birey başına düşen milli gelir bölümlerini iyice anlamanız bu üniteyi anlamanızı kolaylaştıracaktır.

BAŞLARKEN

Kaynak kullanımında ölçütlerden biri ailenin isteklerinin karşılanması düzeyidir. Bu çok basit gibi görünmekle birlikte, bu görüntü aldatıcıdır. Çünkü ailenin istekleri ve hedefleri sürekli değişim halinde olmaktadır.

Değişimi doğa ve insansal güçler yaratmaktadır. Doğada oluşan deprem, su taşkınları vb. olaylar doğal değişim güçleri olmaktadır. Gelişen teknoloji, nüfus artışı veya azalışı, toplumum ekonomik politikaları, toplumsal değer ve normlar ise insansal güç olarak değişim yaratmaktadır.

Aile ekonomisinde bireyler yaşamdan ne istediklerini anlar ve doğru bir belirleme yapabilirlerse kontrol edemedikleri değişmelere uyum sağlayabilmektedirler. Bireyin kendisi veya ailesi için öncelikli amaçları belirlemiş olması, gereken değişikliği yapma aşamasında bireyi yönlendirmektedir.

Aile ekonomisinde kaynaklan kullanma konusunda politikası olan aileler, değişikliklere uymada, belli bir politikası olmayanlara göre daha başarılı olmaktadırlar. Değişim her bireyin ve ailenin yaşamında vardır. Değişime uyum sağlamak ve bireylerin isteklerinin karşılanması ve amaçlara ulaşabilmesi kaynakların farklı kombinasyonları ve yönetimi konusunda bilgi değişimini gerektirmektedir.

Birbirinden farklı amaçları olan ailelerde memnuniyeti sağlama düzeyini belirlemede, aile ekonomilerinde refah düzeyini gösteren birbiri ile ilişkili dört kavramı içeren kriterler dikkate alınmaktadır. Bunlar; yaşam tarzı kavramının çeşitli yönlerini kapsayan yaşam standardı, yaşam düzeyi, tüketim standardı ve tüketim düzeyidir.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Yaşam Standardı Ve Düzeyi
Bağlantı Aile Ekonomisinde Refahın Tanımı
Bağlantı Aile Ekonomisinde Refahı Sağlama Kriterleri
Bağlantı Aile Ekonomisinde Refaha Yaklaşımlar
Bağlantı Aile Ekonomisinde Güvenlik
Bağlantı Ailede Gelir, Tüketim, Birikim
Bağlantı Toplum Ve Ailenin Refah Göstergeleri
Bağlantı Hane Halkı Gelir Dağılımı
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları ve Cevapları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları