Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 7      30 Haziran 2011 Ara     

07. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 1: Yasama

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– TBMM ile ilgili temel bilgileri edinecek,
– Milletvekillerinin seçimi ve hukuki statüleriyle ilgili önemli noktaları öğrenecek,
– TBMM’nin işleyişini ana çizgileriyle kavrayacak,
– Yasamanın yürütmeyi denetleme yollarını anlayabileceksiniz.

İçindekiler

Bağlantı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bağlantı TBMM Üyelerinin Seçimi
Bağlantı Milletvekili Seçilme Yeterliği
Bağlantı TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü
Bağlantı TBMM’nin Çalışma Düzeni
Bağlantı TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Bağlantı TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Konuyla ilgili Anayasa hükümlerine de bakınız.
– Bu ünitede üstünde durulmayan milletvekili andı, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler, ödenek ve yolluklar, meclisteki oylama usulleri gibi konular için kaynak kitaplara başvurmanız gerekir.
– Ünitede karşılaştığınız kavramların açıklamalarını ünite sonunda yer alan sözlükten okuyunuz.

1. GİRİŞ

Yasama işlevi denince nesnel ve emredici hukuk kuralları koyma işlevi anlaşılmaktadır. Bu işlevin yerine getirilmesinde en önemli araç ise yasa yapma işlevidir.

Anayasaya göre yasama yetkisi TBMM’nindir. Ancak TBMM’ne verilen yasama yetkisi yalnızca yasa yapmaktan ibaret de değildir. Yasama organının bunun dışında, yürütme organını denetleme, bazı görevler için seçim yapma, savaş ilan etme vb. gibi yasa yapma işlerinden ayrı önemli görev ve yetkileri de vardır.