Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi      Ünite 7      20 Mayıs 2009 Ara     

07. Kariyer Yönetimi

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Kariyer Yönetimi, kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak kariyer amaçları belirlemesini, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerlemeyi ele alan bir süreçtir. Kariyer yönetiminin aşamalarından olan ve işletmeler açısından hayati önem taşıyan kariyer planlama ise çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir. Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
– Bireysel kariyer yönetimi ile işletme açısından kariyer yönetimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
– Bireysel ve örgütsel kariyer planlaması nasıl yapılır?
– Bireysel kariyer geliştirmenin aşamaları nelerdir?
– İşletmenin çalışanlar üzerinde odaklanması için ne gibi kariyer yönetimi unsurları kullanılabilir?
– Örgütler kariyer geliştirmek amacıyla hangi programları kullanılabilirler? Konularında gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

Kariyerimi Nasıl Planlayabilirim?

Kariyerinde başarılı olanların ortak özelliklerini söyleyebilir misiniz? Ya başarılı olamayanların? Aslında başarısızlığın önemli bir nedeni kariyer gelişimine bakış açısı. . . “Ne zaman müdür yardımcılığına yükseleceğim? Ben ne olacağım?” gibi sorularla kendisine gelen çalışanlara, eskiden birlikte çalıştığım bir insan kaynakları Üst Düzey Yöneticisi şöyle cevap verirdi: “Bilmem, sence ne olacaksın?” Ben de öyle yapıyorum. Bu soru, İnsan Kaynakları’nın veya kurumun bu konuda hiçbir sorumluluk almamasını işaret etmiyor. Tam tersine “Bu işin sorumluluğu kişidedir, kurum ne istediğini bilen çalışanını kendi şartlarını ayarlamaya çalışarak destekler” diyor. . .

Kariyer planlama, kurumların çalışanlarıyla bir işbirliği çalışması olmalıdır. Kurum, çalışanlarının kariyer gelişimini destekleyecek araçları sunmaktan sorumlu olmalıdır. Ama çalışanlarını iterek, çekerek, standart sürelerle bağlayarak, zorlama sistemler kurarak kariyerini planlamamalıdır. Ancak şirketler İnsan Kaynakları Departmanları aracılığı ile çalışanlarının kariyer gelişimleri için sistemler kurabilir elbette: Seminerler düzenleyebilir, İnsan Kaynakları, Kariyer Danışmanlığı verebilir. Başka sorumlulukları da kurum için anahtar yetkinlikleri belirlemek ve anahtar görevlerdeki veya yetkinliklerdeki personeli tutmak için stratejiler geliştirmektir. Bu stratejilerin içinde kişilerin işlerini zenginleştirmek, ek görevler vermek, rotasyon programına veya gelişim programına davet etmek olabilir. Bu saydıklarımız da çalışanın aynı zamanda Kariyer Gelişimi’ni destekleyecek araçlardır.

Şirketlerin dönem dönem kendi “insan kaynağı”nı ölçmesi gerekir. Hedeflerle Yönetim, Performans Değerlendirme toplantıları, Yönlendirme Görüşmeleri, Koçluk. . . gibi uygulamalar da yine Kariyer Gelişimi’ni destekleyen uygulamalardır. . . Yurtdışında ya da mahrumiyet bölgelerinde çalışanlar için insan kaynakları politikaları geliştirmek de. . . Şirketler ile çalışan arasındaki Kariyer Gelişimi hakkındaki ortaklık içinde, sürekli iki taraflı bir sorumluluk vardır: Gelişimi destekleyecek yeni yollar, araçlar bulma ve geliştirme sorumluluğu. . . Ülkemizde bazı kurumlar, daha çok 90’ların ikinci yarısında, şirketteki görevlerin iş analizleri sonucu ortaya çıkarılmış değerlerini açıkça anons ettiler. Ayrıca -gizli tutulması gerekmeyen- her bir kadro açığını da çalışanlarına bir bültenle duyuruyorlar. Bu bültende açık pozisyonun kurumdaki düzeyini, ücretini ve hiyerarşideki yerini bir anlamda gösteriyor, ve temel kriterleri uyan ve kariyer yolunda bu görevi isteyen çalışanların başvurmasını istiyorlar. . . Çalışanlar, kendi kararlarıyla, bazen düzeylerinin düşmesini tercih ederek, bu pozisyonlara geçebiliyorlar. . .

Kaynak: İdil Türkmenoğlu, Ofis Hikâyeleri, s: 78-80.

Anahtar Kavramlar

– Kariyer
– Kariyer Geliştirme
– Kariyer Yönetimi
– Bireysel Açıdan Kariyer Yönetimi
– İşletmeler Açısından Kariyer Yönetimi

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Kariyer Yönetimiyle İlgili Kavramlar
Bağlantı Bireysel Açıdan Kariyer Yönetimi
Bağlantı İşletmeler Açısından Kariyer Yönetimi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Kariyer kavramı, genellikle, ilerlemeye ve yönetim hiyerarşisinde yukarıya yükselmeye elverişli işleri tanımlamada kullanılmaktadır. Ancak daha kapsamlı olarak kariyer, bir kişinin iş yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, tutum ve davranışlarının gelişimi olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar çalışma yaşamına adım attıkları günden itibaren bazı fizyolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için işlerinde ilerlemek ve hiyerarşik yapıda yükselmek isterler. Bu yüzden de işletmelerin insanların bu isteklerini gerçekleştirmek için yardımda bulunmaları gerekir. Zaten işletmelerde ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için çalışanlarının geliştirilmesini ve şirkete olan katkılarının maksimum düzeye çıkarılmasını hedeflemektedir. Bunun için de, çalışanların sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerin tespit edilerek, bu özelliklerin/niteliklerin kurumun hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Yani kurum, öncelikli hedef ve amaçları doğrultusunda çalışanlarına gelişim imkanları sunmalıdır. İşletmeler bunları kariyer geliştirme programları aracılığıyla yapabilmektedir.

Kariyer geliştirme programları, kariyer planlama ve kariyer yönetimini içermektedir. Kariyer planlama, çalışanların, fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmada yön ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye yönelik faaliyetleri programlamaları süreci olarak tanımlanabilir. Kariyer yönetimi ise, bireyin organizasyon kültürünü benimsemesi, organizasyonun amacı ile örtüşmesi, iş doyumu ve işte kalması için temel belirleyici bir faktördür ve bu yönetsel yaklaşım çalışanın potansiyelini maksimize etmek için başvurulan bir uygulamadır (http: //www. isguc. org).