Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim      Ünite 7      10 Nisan 2011 Ara     

07. Birleştirilmiş Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirme

Birleştirilmiş Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirme

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, eğitimde öngörülen amaçların öğrencide ne kadar davranışa dönüştüğünü belirlememize yardım eder. Birleştirilmiş sınıflarda öğretimde amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı, yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle belirlenir. Her dersin ya da ünite/temalar kapsamında gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin sonuçları, bir sonraki ders ya da ünite/tema için temel oluşturur.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra:

– Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramları açıklamak,
– Birleştirilmiş sınıflarda kullanılan ölçme araçları ve tekniklerini tanımak,
– Birleştirilmiş sınıflarda değerlendirme ve not verme arasındaki ilişkiyi kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Örnek Olay

Ali öğretmen ilk atamasında birleştirilmiş sınıflarda öğretimin yapıldığı Bingöl’ün Karlıova ilçesi Suçatı köyüne atanmıştı. Okulda Erman öğretmen de vekil öğret­men olarak görev yapıyordu. Erman öğretmen Ali öğretmen gelmeden önce A gru­buyla sabahtan B grubuyla da öğleden sonra öğretim yapıyordu. Ali öğretmen, Er­man öğretmene B grubunu verdi, kendisi de A grubunu aldı.

Ali öğretmen A grubuyla yaptığı ilk derste birinci sınıfların düzeyini belirleme­ye çalıştı. 1. sınıflar aralık ayı olmasına rağmen tüm harfleri tanımış, heceleri ve kelimeleri oluşturmuş, cümle oluşturma çalışmaları yapmıştır. Buna rağmen, sı­nıfta okuma-yazma bilen öğrenci bulunmamaktadır. Çünkü, lise mezunu olan vekil öğretmen, okuma-yazma öğretimi konusunda eğitim almadığından, yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamanın getirdiği “hızlı” öğretim yapma hatasını yap­mıştır. Ali öğretmen 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden de okuma-yazma bilmeyenlerin olduğunu yaptığı ölçme çalışmaları sonucunda tespit etti. Ali öğretmen birleştiril­miş sınıflarda öğretimde öğrencilere kazandırılması gereken temel beceriler ara­sında ilk sırada yer alan “okuma-yazma ” öğretimi çalışmalarını yaptığı ölçme ça­lışmalarının sonuçlarına göre yeni baştan planladı.

Anahtar Kavramlar

– Ölçme
– Geçerlik
– Güvenirlik
– Kullanışlılık
– Ölçme araçları
– Değerlendirme
– Not verme

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Birleştirilmiş Sınıflarda Kullanılan Ölçme Araçları
Bağlantı Birleştirilmiş Sınıflarda Değerlendirme ve Not Verme
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimde koşullar gereği, öğretim programlarının amaçları bağımsız sınıflardaki öğretime göre daha alt düzeyde gerçekleşebilmektedir. Bir­leştirilmiş sınıflarda öğretimde, öğretim programlarının amaçlarının öğrencilerde daha üst düzeyde gerçekleşmesi için öğretmenin ölçme ve değerlendirme sonuç­larını eğitim-öğretim etkinliklerinde etkili bir biçimde işe koşması gerekmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda, öğretmenin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterlik­leri, ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun olarak yapılmasında büyük önem taşımaktadır.

Bu ünitede önce birleştirilmiş sınıflarda kullanılan ölçme araçlarına değinilmiş, daha sonra da birleştirilmiş sınıflarda değerlendirme ve not verme konuları üzerin­de durulmuştur.

  • deniz

    birleştirilmiş sınıflarda ölçme degerlendırme tek mı gruba yonelık mı yapılıyor detaylı bılgı verırsenız sevınırım