Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 7      9 Ocak 2015 Ara     

07. Aile Ekonomisinde Karar Verme

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek,
– karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek,
– karar vermeyi etkileyen faktörleri tanımlamak ve etkilerini açıklayabilmek,
– karar verme sürecinin aşamalarını sıralamak ve her aşamanın önemini açıklayabilmek,
– ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek için gerekli bilgilere sahip olacağız.

Reçelden Kalanlar

1933 yılıydı- Yanın gün çalıştığım işimden çıkarılmıştım, artık aile bütçesine hiçbir katkını olamıyordu. Tek gelirimiz annemin başkalarına elbise dikerek kazandığı paraydı. Sonra annem birkaç hafta hastalandı ve çalışamaz oldu. Elektrik idaresinden geldiler ve faturalarını yatıramadığımız için elektriğimizi kestiler. Sonra da havagazı şirketi havagazımızı kesti. Sonra sular idaresi. Ama Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını koruma tedbirleri dahilinde suyumuzu yeniden bağlattı. Dolabımızda yiyecek çok az şey kalmıştı. Arka bahçemize sebze ekmiştik, bahçede ateş yakıp pişirebildiklerimizi pişiriyor ve yiyorduk..

Bir gün küçük kız kardeşim hoplaya zıplaya okuldan geldi ve “Yarın fakirlere vermek üzere okula birşeyler götürmemiz gerekiyor” dedi. Annem, “Bizden daha fakir olabilecek bililerini tanımıyorum” diyerek söylenmeye başladı. Bizimle yaşayan büyükannem elini annemin koluna koyarak okşadı. ‘”Eva” dedi, ‘”Eğer bu çocuğa bu yaşta fakir olduğu fikrini kabul ettirirsen, o ömrünün geri kalanını öyle olduğunu düşünerek yaşayacaktır. Orada bir kavanoz evde yaptığımız reçellerden kalmıştı. Bırak onu okula götürsün. ”

Büyükanne biraz kağıt ve bir parça pembe kurdele buldu. Son reçel kavanozumuzu paketledi. Sis ertesi gün gururlanarak okula “fakirlere hediyesini” götürdü. Bu olaydan sonra toplulukta bir sorun yaşanıyorsa, o kendisini doğal olarak çözümün bir parçası görmeye başladı.

Edgar Bledsone

Anahtar Kavramlar

– İhtiyaç
– Ekonomik
– Faaliyet
– Karar Verme
– Değer Yargıları
– Amaçlar
– Standartlar
– Problem
– Ekonomik Kararlar

BAŞLARKEN

Geleneksel ailelerde; ailelerin işlevleri neslin devamının sağlandığı biyolojik, kaynakların yönetildiği ekonomik, bireylerin aile içinde güvenliklerinin sağlandığı koruyucu, sevgi, güven, ilgi gibi ihtiyaçlarının karşılandığı psikolojik, örf, adet, aile kültürü din bilgilerinin kazandırıldığı dini ve törel, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların karşılandığı boş zamanları değerlendirme, bireylerin eğitim öğretim sosyalleşmelerinin sağlandığı, mesleklerin geleneksel yöntemlerle kazandırıldığı eğitim ve aile bireylerine prestij sağlamadır. Ailenin bu işlevleri fizikse, biyolojik, psikolojik ve sosyal olduğu kadar da ekonomiktir.

Günümüzde aile gelenekselleşmekten uzaklaşmakta, ailelerin işlevinin büyük bir kısmı (eğitim, meslek kazandırma vb.) kuramlara kaymaktadır. Bu durum ailenin ekonomik işlevlerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Aile bir sosyal-ekonomik birimdir. Toplumda sosyal yapı değişmeleri ailenin toplumsal organizasyonlarla fonksiyonel ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ailenin ekonomik kararlarını içinde bulunduğu toplumun ekonomik yapısı ve ailenin ekonomik gücü etkilemektedir.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı İhtiyaçlar Ve Ekonomik Faaliyet Karar Alanları
Bağlantı Karar Vermenin Tanımı Ve Fonksiyonu
Bağlantı Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
Bağlantı Karar Verme Süreci
Bağlantı Ekonomik Kararlar
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları ve Cevapları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları