Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 6      29 Haziran 2011 Ara     

06. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 5: Sosyal Devlet

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Sosyal devlet kavramını ve bu anlayışın gelişmekte olan ülkelerde ne anlama geldiğini öğrenecek,
– Sosyal devletin gerçekleşmesi için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde düşünecek,
– Çalışma yaşamıyla ilgili anayasal düzenlemelerin neler olduğunu öğrenecek,
– Sendikal hakların demokratik bir devletteki önemini değerlendirme olanağı bulabileceksiniz.

İçindekiler

Bağlantı Sosyal Devlet Kavramı
Bağlantı Sosyal Devleti Gerçekleştirme Önlemleri
Bağlantı Sendikal Haklar
Bağlantı Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Anayasa’da yer alan ilgili hükümleri de gözden geçiriniz
– Sendikal hakların önemini göz önünde tutarak bu hakları “çoğulcu demokrasi” çerçevesinde değerlendiriniz.