Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Ekonomi      Ünite 6      5 Şubat 2010 Ara     

06. Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi

On-Line başarılı yatırım yapmanın sırrını keşfettim

– On-Line başarılı yatırım yapmanın sırrını keşfettim. Eğer Ctrl+Alt+Del tuşlarını basılı tutarken yukarı oka da basarsan, portföyündeki hisse senetlerinin değeri artmaya başlıyor.

Yukarıdaki karikatür, küçük yatırımcıların piyasaların çalışması ve fiyatların oluşumu hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığını vurguluyor. Gerçekten de, özellikle hisse senedi piyasalarına ilişkin göstergelere baktığınızda, anlaşılmaz görünen, karmaşık formüller ve grafiklerle karşılaşırsınız. İktisat okuyan öğrenciler grafiklerle çalışmaya alışkın olmalarına karşın, onların da bu grafikleri değerlendirmede kimi zaman sorunlarla karşılaştıkları gözlemlerimiz arasındadır. Hisse senedi piyasaları için çizilen ve karmaşık gibi görünen bu grafikleri nasıl değerlendirmek gerekir?

Başlarken

Bir gazeteyi açtığınızda veya bir TV kanalında haber bültenini izlediğinizde hisse senedi fiyatları ile ilgili bir haber duymadığımız gün yok gibidir. Özellikle son yıllarda hisse senedi fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar bu piyasalarla ilgili haber ve analizlerin de yoğunlaşmasına neden olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin 1998-2003 arasında fiyatları yaklaşık %300 oranında artmış ve fiyatların değişkenlik oranı yaklaşık 0. 70 olarak hesaplanmıştır. Bu dönem, sadece Türkiye’de değil, diğer birçok ülkede de benzer bir gelişimin yaşandığı dönemdir. Bu piyasalarda fiyatlar önce hızla yükselmiş ve daha sonra hızlı bir düşüş göstererek büyük kayıpların doğmasına neden olmuştur. Bu bölümde söz konusu hisse senedi piyasasının nasıl çalıştığını inceleyeceğiz.

Bu ünitemizin kapsamı oldukça geniş olduğu için amaçlarımız biraz yoğun görünüyor. İlk olarak, hisse senetlerinin olması gereken, gerçek değerini nasıl hesaplayabileceğimizi ve hesaplanan bu değeri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. Bir hisse senedinin olması gereken değerini hesapladıktan sonra, doğal olarak bunun piyasadaki fiyatla karşılaştırılması gerekmektedir. Bu da bizi bir diğer amaca, yani hisse senetlerinin piyasadaki fiyatlarının nasıl belirlendiğini incelemeye yönlendirmektedir. Fiyat ve gerçek değer kavramlarını inceledikten sonra, bu değişkenlerin belirlenme sürecinde en önemli rolü üstlenen bekleyişlerin oluşum biçimini ele alacak ve bu konudaki farklı yaklaşımları inceleyeceğiz. Bu ünitemizde son olarak, rasyonel bekleyişler kuramının hisse senedi piyasalarındaki temel sonuçlarını ve bu yaklaşımın, fiyatların davranışı üzerine temel öngörülerini ele alacağız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Hisse Senedinin Değerlendirilmesi

Bağlantı Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi
Bağlantı Hisse Senedi ve Bekleyişlerin Oluşumu
Bağlantı Etkin Piyasalar Hipotezi
Bağlantı Özet
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları