Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Ev Yönetimi      Ünite 6      25 Mayıs 2011 Ara     

06. Ev Araçlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Güç Kaynakları

Ev Araçlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Güç Kaynakları

Günümüzde ev araçlarının yapımında çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bilinçli bir tüketicinin bu malzemelerin özelliklerini bilerek, doğru aracı seçmesi, satın alması, kullanırken ve bakımını yaparken doğru yöntemi seçmesi önemlidir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra:

– Ev araçlarının yapımında kullanılan temel malzemelerin özellikleri nelerdir? Bu malzemelerin temizlik ve bakımı nasıl yapılır?
– Ev araçlarının yapımında kullanılan yardımcı malzemelerin özellikleri nelerdir? Bu malzemelerin temizlik ve bakımı nasıl yapılır?
– Ev araçlarını çalıştırmada kullanılan güç kaynakları nelerdir? Güç kaynaklarının ekonomik ve güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Ay, Dünya’nın Yeni Enerji Kaynağı mı Olacak?

Ay’ın Dünya için ilerde çok önemli enerji kaynağı olabileceği bildirildi. Bilimciler, petrol gibi fosil yakıtlarının bitmesinden sonra dünyaya yeni enerji kaynaklan gerekeceğini belirterek, Ay’ın bu açığı kapayabileceğim düşünüyorlar… Hindistan’ın Udaipur kentinde düzenlenen uluslararası bilimsel konferansta konuşan Amerikalı araştırmacı Lawrence Taylor, Ay’dan alınan mineral numunelerinin, uydumuzda helyum 3 adı verilen gazın bol miktarda bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Helyum 3’ün hidrojen izotoplarından döteryumla birleştiğinde, bol miktarda enerji açığa çıktığını hatırlatan araştırmacı, Ay ‘ın yüzeyini kaplayan toz tabakasında büyük miktarda helyum 3 bulunduğunu kaydetti. “Uzay mekiğiyle getirilecek 25 ton helyum, ABD’nin bir yıllık elektrik enerjisini karşılamaya yeter” diyen Taylor, “Ancak bu iş hiç kolay değil. Ay toprağından helyum çıkarabilmek için kayaçları 800 derece ısıtmak gerek. Bir ton gaz elde edebilmek için de 200 milyon ton toprak gerekir” diye konuştu. Hindistan Devlet Başkanı Abdul Kelam da, Ay’daki helyumun, yeryüzündeki bütün fosil enerji kaynaklarından 10 kat fazla enerji içerdiğinin tahmin edildiğini kaydetti. Amerikalıların ünlü Los Alamos laboratuvarından DJ. Lawrence da, Ay’daki helyum 3’ün kullanılabilmesini sağlayacak teknolojinin, henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek, o teknolojiye ulaşıncaya kadar yapılması gereken şeyin, Ay’daki helyum rezervlerini belirlemek olabileceğini söyledi. Lawrence, “Helyum 3, gerçekten gelecekte yakıt olarak kullanılabilir. Tehlikeli olmaz bu. Bilimkurgu değil bütün bunlar” dedi.

Kaynak: Milliyet İnternet-Teknoloji, 17.11.2005

Anahtar Kavramlar

– Temel Malzeme
– Yardımcı Malzeme
– Doğal Malzeme
– Yapay Malzeme
– Ev Aracı
– Güç Kaynağı
– Elektrik
– Gaz
– Katı Yakıt
– Sim Yakıt

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Ev Araçlarındaki Temel Malzemeler
Bağlantı Ev Araçlarındaki Yardımcı Malzemeler
Bağlantı Ev Kullanılan Güç Kaynakları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynaklar

GİRİŞ

Günümüzde ev araçlarının yapımında çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemelerden bir kısmı doğadan elde edildiği şekilde kullanılan doğal malzemeler, diğer bir kısmı ise sentetik yollarla elde edilen yapay malzemelerdir. Bu doğal ya da yapay malzemelerden bazıları ev araçlarının ana parçalarının yapımında kullanılmaktadır. Örneğin, demir, çelik, cam ve plâstikler gibi malzemeler, temel malzemeler arasındadır. Araçların aşınmaya karşı korunması ve güzel görünmesi için kullanılan kaplama malzemeleri ile araçlarda ısı, elektrik, gürültüye karşı yalıtım için kullanılanlar yardımcı malzemeler olarak gruplandırılmaktadır.

Tüketici olarak araçların yapımında kullanılan bu malzemelerin özelliklerini bilmemiz; dayanıklı ve kullanışlı araç seçme konusunda doğru karar vermemiz, kullanımını, temizlik ve bakımını doğru yöntemlerle yapmamız açısından önemli ve gereklidir.

Bugün evlerimizdeki araçları çalıştırmak için elektrik ve gaz gibi iki önemli güç kaynağını yaygın olarak kullanmaktayız. Elektrik ve gazdan başka, ısınmak, su ısıtmak, bazen de yemek pişirmek için odun, kömür, gazyağı, fueloil, biyogaz, güneş enerjisi gibi enerji kaynaklarından da yararlanmaktayız.

Bu kaynaklardan birçoğu dünyada bol miktarda bulunmasına rağmen, kullanılabilir duruma getirilmesi zor ve masraflı olduğu için sınırlı kaynaklar olarak nitelendirilmektedir. Ulusal ekonomide üretilen ve tüketilen enerji miktarının önemi büyüktür ve ulusun yaşam standardını belirlemede önemli bir ölçüttür. Tüketilen enerji miktarının artışı sanayide, milli gelirde ve ailelerin yaşam standardında da artış olduğunu göstermektedir. Ancak artan enerji kullanımının mal ve hizmet üretimine yönelik olması, boşa kullanılmamış olması gerekir.

Gereksiz enerji harcaması su, petrol, doğalgaz gibi doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Güneş, rüzgâr vb. tükenmeyen enerji kaynakları ise de henüz yaygın olarak kullanılamamaktadır. Şimdilik yapmamız gereken tek şey kullanılabilir durumdaki enerji kaynaklarını bilinçli kullanmak, onlardan en fazla yararı sağlamak ve çevreye verdiği zararı en aza indirmektir.