Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 6      7 Ocak 2015 Ara     

06. Aile Kaynaklarının Yönetimi

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– yönetimi
– kaynak yönetimini tanımlayabilmek,
– aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek,
– kaynak yönetiminde etkili olan faktörleri açıklayabilmek,
– kaynak yönetimi süreçlerini ve süreç aşamalarında birbirleri ile etkileşimini açıklayabilmek,
– ülkemizde var olan aile yapılarını ve ailede kaynak yönetim modelleri oluşmasındaki etkisini açıklayabilmek için gerekli bilgiye sahip olacağız.

Yılda 400 Milyon Dolarlık Cep Telefonu Çöpe Gidiyor

TEKOFAKS Servis Genel Müdürü Türkiye’deki 15 milyon cep telefonu kullanıcısının yeterli servis alamadığı için cep telefonlarını atıp yerine yenisini aldıklarını, bu yüzden her yıl 400 milyon dolarlık cihazın çöpe gitmesine kadar varan bir israf yaşandığını söyledi. Tekofaks in geliştirdiği ve 2002 yılında hayata geçirdiği “Artı Kart” uygulamasıyla teknoloji sektöründe bir ilke imza attığını ve cep telefonlarının çöpe gitmesini engellediğini söyleyen Genel Müdür “Bu projeyle Panasonic cep telefonları ve termal fakslara ek garanti süresi sunan Tekofaks Servis, yeni alımla-mı yanışını garantisi dolmuş ürünlerde de tüketiciye çözüm sunuyor” dedi.

Genel Müdür kullanım hatalarından kaynaklanan ağır darbe ve sıvı teması dışındaki tüm arızaların, Artı Kart kapsamında değerlendirildiğini ve tercih edilen ek garanti süresi içinde Türkiye’deki 60 yetkili servis noktasında işçilik ve parça dahil, ücretsiz servis hizmeti sunulduğunu söyledi. Genel Müdür, “araştırmalarımız sonucunda cep telefonlarına verilen servis hizmetinin yeterli düzeyde olmadığını, bunun sonucunda tüketicinin cep telefonlarını atıp yerine yenisini aldıklarını tespit ettik” dedi. Türkiye’nin cep telefonu atma lüksüne sahip olmadığını belirten Genel Müdür bunun ciddi bir milli servet kaybına neden olduğuna dikkat çekti.

Genel Müdür, şöyle konuştu: “Başlangıçta Artı Kart bedeli ödeyerek bu hizmetten faydalanan müşteriler, bundan sonra cihaz onaranıyla ilgili hiç bir ödemede bulunmuyor. Başlangıçta sadece cep telefonları ve termal fakslar için geçerli olan Artı Kartı uygulaması, yakın bir gelecekte hizmet kapsamını genişletecek Plazma ve projektörlerden ev sineması paketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini de içine alan ses ve görüntü sistemleri, yaz sezonunda yeni alanlarda Artı Kart avantajıyla tüketiciye sunulacak

2002-Hürriyet Gazetesi

Anahtar Kavramlar

– Yetki
– Sorumluluk
– Örgüt
– İletişim
– Kaynak

Dikkat

Bu üniteyi daha iyi anlayabilmeniz için 5. bölümde işlenen aile kaynaklarını yeterli düzeyde öğrenmiş olmanız gerekmektedir.

BAŞLARKEN

Yönetim bilimine tarihi süreç içinde bakıldığında öncelikle aileler için söz konusu olduğu görülmektedir. Aile bireylerinin birlikte yaşama zorunluluğu işbirliği içinde olmayı, aile bireylerinden birinin otoritesi altında faaliyetleri yürütmeyi gerektirmiştir. Daha sonra ailelerin oluşturduğu ‘”kabileler”, kabilelerin güvenliğini sağlayan “güvenlik güçleri” ve toplumların düzenini sağlayan “devlet”ler yönetim alanı olarak görülmüşlerdir.

Görüldüğü gibi yönetim, bir grup faaliyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Belirlenen amaca ulaşmada, ne yapılması gerektiğini belirleme, işbirliğinde bulunan bir grubun faaliyetlerini ortak amaçlar doğrultusunda sürdürme ve amaca ulaşmayı sağlama sürecini kapsamaktadır. Aile ekonomilerinde ise kaynak yönetiminden beklenen değişimdir. Değişim, yönetim aktivitelerinin sonucudur. Yönetim kullandığı kaynaklar yoluyla çeşitli üretim tüketim faaliyetleri sonucu aile bireylerinin amaçlarını gerçekleştirmek yolunda değişme oluşturur. Değişmenin yaşama düzeyi bakımından tatminkâr olması beklenir. Yönetimin amacı, değişimi kontrol etmek ve yönetimin ürünü olan yaşama düzeyini tatminkâr duruma getirmektir.

Aile ekonomisinde, yönetim belirlenen yaşama düzeyine ulaşmak için insan ve insan dışı kaynakları planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrolüyle aile bireylerinin aktivitelerini yönlendirmesidir.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Ailede Kaynak Yönetiminin Tanımı
Bağlantı Ailede Kaynak Yönetim İlkeleri
Bağlantı Ailede Kaynak Yönetiminde Etkili Olan Faktörler
Bağlantı Ailede Kaynak Yönetim Süreci
Bağlantı Kaynak Yönetimine Aile Yapısının Etkisi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları ve Cevapları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları