Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi      Ünite 5      29 Haziran 2011 Ara     

05. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 4: Hukuk Devleti

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Hukuk Devleti’nin ne anlama geldiğini öğrenecek,
– Hukuk Devleti’nin gerçekleştirilebilmesi için nelerin gerektiğini anlayacak,
– Demokratik bir ülkede yargı denetiminin değerini kavrayacak
– Hukuk Devletinin kişiler açısından taşıdığı önem üzerinde düşünme fırsatı bulacaksınız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Devletin Sınırlandırılması ve Temel Hakların Korunması

Bağlantı Yasalarda Anayasaya Uygunluğun Sağlanması
Bağlantı Yönetimde Hukuka Bağlılığın Sağlanması
Bağlantı Yasalar Önünde Eşitlik
Bağlantı Yargı Kuruluşlarının Güvenilirliğinin Sağlanması
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Bu üniteyi çalışırken, öğrendiklerinizi yargı konusundaki bilgilerinizle ilişkilendirmeye çalışınız.
– Bu ünitede Hukuk Devleti ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Daha fazla bilgi için ilgili kaynaklara başvurmalısınız.
– Ünitede karşılaştığınız kavramların açıklamalarını ünite sonunda yer alan sözlükten okuyunuz.

GİRİŞ

Anayasada Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında sayılan Hukuk Devleti, ülkesinde yaşayan insanlara hukuk güvenliği sağlayan, yöneticilerin de hukuka bağlı olduğu devlettir.

“Hukuk” kavramı “kanun’ kavramını aşan bir nitelik taşır. Dolayısıyla Hukuk Devleti kavramı da “kanun devleti”ni aşan bir anlam taşır. Çünkü ne kadar baskıcı olursa olsun, her devletin uyulmasını zorladığı yasaları vardır. Dolayısıyla Hukuk Devleti, bir devlette yürürlükte olan “normların” evrensel nitelik kazanmış bazı değerlere uygunluğunu ve bunların uygulamada egemenliğini sağlayacak bir takım koşulların varlığını gerektirir (Tanör/Yüzbaşıoğlu, 2004: 90-91).

Bu açıdan bakıldığında, Hukuk Devleti “siyasal” yönü de olan bir ideali yansıtır ve böyle bir devlette vatandaşların devlete boyun eğmekle yükümlü “uyruklar” konumunda görülemeyecekleri anlamına gelir. Bu ise, günümüzde demokrasi ile hukuk devletinin ayrılmaz bir birliktelik içinde olması sonucunu doğurur (Erdoğan, 2004: 93-97).

Anayasa Mahkemesi 1961 döneminden bu yana Hukuk Devleti ilkesine büyük önem vermiştir. Mahkeme bu kavrama getirdiği tanımda “hukukun genel ilkeleri” denen değerler kümesine seçkin bir yer vermektedir. Mahkemenin 1982 Anayasası döneminde de sürdürdüğü bu anlayışa göre, hukuk devletinin, “Anayasanın açık hükümlerinden önce, hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyduğu ilkelere uygun olması gerekir.”

  • Anonim

    ben istediğim şeyi alamadım bence siz bunu buradan kaldırın