Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Hukuku      Ünite 5      23 Mart 2012 Ara     

05. Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (Sözleşmesi)

Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (Sözleşmesi)

Sigorta kavramı toplumun sosyal yapısının gelişmesiyle dünyada ilk olarak XIV. yüzyılda İtalya’da, Türkiye’de ise XIX. yüzyıl sonlarında denizcilik alanında ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise sigorta kavramı büyük bir önem kazanmış ve yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizdeki sigorta hukukuyla ilgili gelişme ve düzenlemelerin ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgilere sahip olacaksınız:
– Sigorta hukukunun konusu, niteliği, ülkemizdeki gelişimi nasıldır?
– Sigorta hukukuna hâkim akit serbestisi ilkesi ve sınırlaması nasıl açıklanabilir?
– Sigorta akdi kavramı nedir?
– Sigorta akdi nasıl kurulur?
– Sigorta akdinin yürürlüğe girme, değiştirilme ve ispat usulü nedir?

Örnek Olay

Eda C. maliki olduğu 80.000 YTL değerindeki evi yangına karşı sigorta ettirmek üzere 23.05.2006 tarihinde Z sigorta şirketine başvurmuştur. Z sigorta şirketince kendisine verilen teklifnameyi doldurup imzalayan Eda C. ertesi gün teklifnameyi şirkete teslim etmiştir. Geçici ilmühaberin 01.06.2006 tarihinde gönderilmesinin ardından sigorta konusu ev Eda C.’nin yurtdışında bulunduğu sırada 17.06.2006 tarihinde yanmıştır. İlk primin ödenme tarihi olarak 20.06.2006 kararlaştırılmış olmasına rağmen, Eda C. sigorta akdinin 01.06.2006 tarihinde kurulmuş olduğunu söyleyerek yangın sonucu uğramış olduğu 30.000 YTL zararın karşılanmasını istemektedir. Z sigorta şirketi ise evin yandığı tarihte henüz ilk primin ödenmemiş olmasından dolayı zararı tazmin etmeyi reddetmektedir.

Bu ünitede edineceğiniz bilgilerden sonra Z sigorta şirketi ile Eda C. arasında sigorta akdi kurulup kurulmadığı, Eda C.’nin zararın karşılanması talebinde haklı olup olmadığı gibi soruları yanıtlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

– Tarife
– Sigorta Poliçesi
– Genel Şartlar
– Özel Şartlar
– Akit Serbestisi İlkesi
– Sigorta Hukukunun Kaynakları
– Sigorta Akdi
– Sigortacı ve Sigortacının İç ve Dış Teşkilatı
– Sigorta Ettiren
– Riziko
– Rizikonun Gerçekleşmesi
– Rizikonun Hafiflemesi
– Rizikonun Ağırlaşması
– Sigorta Bedeli
– Prim
– Primin Rizikoya Uygun Olması İlkesi
– Primin Bölünebilirliği İlkesi
– Sigorta Akdinin Nitelikleri
– Geçici Teminat
– Kombine Sigorta
– Zorunlu Sigortalar

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Sigorta Hukukunun Konusu
Bağlantı Sigorta Akdi Kavramı
Bağlantı Sigorta Akdinin Kuruluşu
Bağlantı Sigorta Akdinin Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi ve İspatı
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları