Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 5      2 Nisan 2011 Ara     

05. Okulöncesi Eğitimde Planlama ve Uygulama

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– planlama ve plan kavramlarını tanımlayabilecek,
– planlı çalışmanın yararlarını açıklayabilecek,
– 36-72 aylık çocuklar için hazırlanan okulöncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklayabilecek,
– programda yer alan bölümleri analiz edebilecek,
– örnek olarak verilen planları değerlendirebilecek,
– programı analiz etmenin önemini benimseyebilecek,
– planlı çalışmanın önemini takdir edebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Okulöncesi Eğitimde Planlama ve Uygulama
Bağlantı Okulöncesi Eğitim Programının İncelenmesi
Bağlantı Yıllık Plan, Günlük Plan ve Örnekleri

Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– İkinci sınıfta gördüğünüz Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersinin kitabındaki 1. üniteyi bir kez daha okuyunuz.
– 36-72 aylık çocuklar için hazırlanan okulöncesi eğitim programını dikkatle okuyunuz.
– Programı okurken aklınıza takılan soruları not ediniz.

Üniteye çalışırken:
– Daha önce hazırladığınız günlük planlarla bu ünitede verilen örnekleri kıyaslayınız.
– Ünitedeki soruları yanıtlamaya ve tartışma görevlerini yerine getirmeye çaba harcayınız.

Sorun Tanımı

Filiz Öğretmen, grubundaki çocukların hepsi evlerine gittikten sonra, hızla hazırlandı ve anaokulunun toplantı salonuna geçti. Diğer öğretmen arkadaşları oradaydı; müdür, müdür yardımcısı ve uzmanlar da gelmişti. Filiz Öğretmen çabucak boş bir koltuğa oturdu. Müdür, bu yıl uygulanmaya başlanan okulöncesi eğitim programı ile ilgili sorunlar olup olmadığını tartışmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek sözü öğretmenlere bıraktı.

Bir anda herkes bir şeyler söylemeye başladı:
̶  Programda konular olmadığı için zorlanıyoruz!
̶  Eskiden günlük plan hazırlamak daha kolaydı!
̶  Yıllık plan hazırlamasak olmaz mı?
̶  Hedef seçmek bazen zor oluyor!
̶  Bir kez yıllık plan hazırladığımızda daha sonra hiç değişiklik yapmayacak mıyız?
̶  Gelişim raporları için eklerde verilen formatı kullanmasak olmaz mı?
̶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
̶  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Müdür bir süre konuşulanları sessizce dinledi. Sonra karşısında oturan Filiz Öğretmene;
̶  Arkadaşlarımızı siz cevaplandırmak ister misiniz? diye sordu. Filiz Öğretmen biraz mahcup bir biçimde önce açıklama yaptı:
̶  Geçen hafta sonu teyzemin yanına İstanbul’a gitmiştim. Mili Eğitim Bakanlığı’nın yeni okulöncesi eğitim programını tanıtmak amacıyla öğretmenler için düzenlediği bir toplantı varmış, duyunca ona da katıldım. Müdür gülümseyerek söze karıştı:
̶  Ben de onun için sizin açıklamanızı istedim zaten. Filiz öğretmen tüm arkadaşlarını gözden geçirdikten sonra;
̶  Arkadaşlar hepiniz Okulöncesi Eğitim Programını okudunuz mu? diye sordu. Herkes bir ağızdan yanıt verdi.
̶  Evet.
̶  Baştan sona, diğer bir deyişle ilk satırından son satırına kadar okudunuz öyle mi? diye Filiz Öğretmen yeniden sordu.
̶  Şey. . . !
̶  Örneklere baktım.
̶  Ehh işte. . . !

Filiz Öğretmen müdüre dönerek şöyle dedi:
̶  Toplantıda konuşan alan uzmanları programın baştan sona dikkatle okunmasının çok önemli olduğunu, hatta bunun da yeterli olmadığını, programda yer alan her şeyin çok iyi analiz edilmesinin gerektiğini tekrar tekrar vurguladılar. O nedenle, ben haftaya kadar herkesin bu programı incelemesini ve bu toplantıyı ondan sonra yapmamızı öneriyorum, dedi. Toplantı odasında önce bir sessizlik oldu, sonra herkes bunun daha doğru olacağı görüşünde birleşti. Öğretmenlerden biri;
̶  Filiz Öğretmen haklı, programı incelersek belki bu soruların bir kısmını kendimiz de yanıtlayabiliriz, dedi. Filiz Öğretmen gülümsedi,
̶  Belki de daha farklı sorular üretiriz. Gülümseyerek toplantıdan ayrıldılar.

Giriş

Hangi öğretim basamağında olursa olsun öğretim sürecinin planlanması önem taşımaktadır. Zaten öğretimi eğitimden ayıran en temel özellik de öğretim etkinliklerinin planlı ve programlı çalışmalar olmasıdır. Öğretimin planlanması ve planlanan çalışmaların süreç içinde gerçekleştirilmesi görev ve sorumluluğu ise öğretmene aittir. Öğretmenin planlama yaparken öğrencilerini, konu alanını, okulun içinde yer aldığı toplumu, aileleri, okulun olanaklarını ve kendi bilgi, beceri ve yeterliliklerini çok iyi analiz etmesi gerekmektedir. Bu analizleri başarıyla gerçekleştiren bir öğretmenin ikinci aşama olarak planını titiz bir biçimde hazırlaması beklenmektedir. Öğretim planının hazırlanması sırasında planın her bölümünün tek tek ele alınması, üzerinde düşünülmesi, seçenekler oluşturulması ve yaratıcılığın işe koşulması gerekmektedir.

Bu yapıldıktan sonra öğretim sürecinin bir diğer önemli aşaması olan planların sınıfta uygulanması aşaması gelmektedir. Kağıt üzerinde hazırlanan hemen her planın uygulama sırasında ufak da olsa değişikliğe uğraması kaçınılmazdır. Ancak öğretmenden beklenen, uygulama sırasında olabildiğince planına bağlı kalması ya da diğer bir deyişle olasılıkları dikkate alarak uygulanabilirliği yüksek planlar hazırlamasıdır. Bu noktada öğretmenlerin şu tümceyi bir slogan olarak benimsemeleri önerilebilir: “Çalışmalarını çok iyi planla, planlarını uygulamak için çok çaba harca. ”