Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Konuşma ve Yazma Eğitimi      Ünite 5      15 Ağustos 2011 Ara     

05. Konuşma, Okuma ve Yazma Arasındaki İlişki

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– okuma ve konuşma arasında ilişki kurabilecek,
– konuşmanın ögeleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
– iyi bir konuşmacının niteliklerini açıklayabilecek,
– okuma ve yazma arasında ilişki kurabileceksiniz.

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla okuduğunuz kitapların, konuşmanıza etkilerini tartışınız.
– Konuşmanızı nelerin etkilediğini araştırınız.
– İyi bir konuşmacının niteliklerini tartışınız.

Üniteyi çalışırken:
– Konuşma, okuma ve yazma arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışınız.
– Daha fazla bilgi edinmek için ünite sonundaki kaynaklara başvurunuz.

Sorun Tanımı

Oya Öğretmen, yılsonunda düzenlenecek gösteride konuşma yapacaktı. Çalıştığı kurumda, her yıl okulöncesinde çalışan öğretmenlerden biri, müdürden sonra konuşarak yıl boyunca yapılan etkinlikler hakkında bilgi veriyordu. Bu yıl, sıra Oya Öğretmene gelmişti, çok mutlu ama heyecanlıydı. Gösteri için bir yandan sınıfındaki öğrencileriyle çalışarak hazırlık yapıyor, bir yandan da etkinlikleri nasıl anlatacağını düşünüyordu. Annesi, her akşam hazırlık yapması gerektiğini hatırlatıp, konuşmasını yazmadan önce etkinliklere ilişkin kitaplara, ders notlarına bakmasını istiyordu. Ancak Oya Öğretmen annesi gibi düşünmüyordu. Nasıl olsa etkinlikleri anlatabilirdi. Bütün yıl boyunca okulöncesindeki bütün etkinliklerin düzenlenmesinde ve uygulanmasında çalışmıştı. Ne giyeceğine de hâlâ karar verememişti.

Beklenen gün geldi. Bütün hazırlıklar bitmişti. Müdür açılış konuşmasını yaptı. Oya Öğretmen, Müdürden sonra konuşmak için sahneye çıktı. Bir kâğıda etkinlikleri not etmişti. Konuşmaya başladı. Elindeki kâğıda baktı, konuşmayı çok düzensiz yazdığını farketti. Önce hiç sesi çıkmadı, sonra da yüksek sesle okumaya başladı. Ellerini nereye koyacağını bilmiyordu. Konuşma çabuk bitsin istiyordu. Hızlı hızlı kâğıda yazdıklarını okudu. Konuşması bitmişti fakat başarılı olmadığını düşündü. Evet, çok heyecanlanmıştı ama iyi bir konuşma yapamamasının başka nedenleri olduğunu anlamıştı.

Giriş

Toplumsal bir varlık olan insan, çevresiyle sürekli ilişki içindedir. Bu ilişkiyi kurmada kullandığı araç ise dildir. Dilin iki türlü kullanımı söz konusudur: konuşma (sözlü anlatım) ve yazma (yazılı anlatım).

Toplum içinde duygularımızı, düşüncelerimizi başkalarına iletme gereksinimi duyarız. Bu nedenle konuşma olsun, yazma olsun yaşamımızın vazgeçilmez etkinliklerindendir. Eğer iyi konuşur, iyi yazarsak, başka bir deyişle dili iyi kullanırsak, dile egemen olursak çevremizle sağlıklı bir iletişim kurarız.

Bu ünitede, önce okuma konuşma ilişkisi üstünde durulmuş, daha sonra da konuşmanın ögelerine değinilerek, iyi bir konuşmacının nitelikleri ve okuma-yazma ilişkisi verilmiştir.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Okuma-Konuşma İlişkisi
Bağlantı Konuşma
Bağlantı İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri
Bağlantı Okuma-Yazma İlişkisi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları