Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Hukuka Giriş      Ünite 5      20 Mayıs 2009 Ara     

05. Hukukun Kaynakları

Meclis’in reform yılı

TBMM 2001 yılında tarihi reformlara imza attı. En kapsamlı sivil Anayasa değişikliğini yapan Meclis’in çıkardığı ekonomiyle ilgili düzenlemeler ve Medeni Yasa 2001’e damgasını vurdu.

RADİKAL 31/12/2001

TBMM 2001 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Anayasa değişikliği başta olmak üzere reform niteliğindeki yapısal değişimlerin öncüsü oldu. Bir önceki yasama döneminde çoğu uluslararası sözleşmeler ve Şartlı Salıverme Yasası’nı çıkaran TBMM, bu yıl ekonomik kriz ve AB sürecinin gerektirdiği yapısal değişim yasalarını çıkardı. Meclis 2001 yılında 113 yasa çıkardı. Bunlardan dördü, Cumhurbaşkanınca veto edildi.

Bir önceki sayfamızdaki haberi okudunuz. Acaba;

– TBMM’nin sunulan kanun projeleri kimler tarafından hazırlanmaktadır?
– kanun projeleri ne şekilde kanunlaşmaktadır?
– kanunlar nasıl yürürlüğe girmektedir?
– kanunlar dışında yazılı hukuk kuralları nelerdir?
– yazılı olmayan hukuk kuralları da olabilir mi?
– hakimin bir olayı çözümlerken uygulayacağı hukuk kaynaklarının öncelik sıralaması nedir?

Öncelikli olan hangi hukuk kaynaklarıdır? “Hukuka Giriş” kitabımızın 5. ünitesi içerisinde bu ve benzeri sorularımıza yanıt arayacağız.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– hukuk kaynağından ne anlaşılması gerektiğini ortaya koyabilmek,
– hukukun yazılı kaynaklarının neler olduğunu ve bunların hangi makam tarafından çıkarılarak ne şekilde yürürlüğe girdiğini saptayabilmek,
– hukukun, yazılı olmayan kaynaklarının ne şekilde oluştuğunu ve hukuk kaynağı şekline nasıl dönüştüğünü kavrayabilmek,
– hukukun yardımcı kaynaklarının neden ibaret bulunduğunu ve bunları bir olaya uygulanmaktaki etkilerinin ne olduğunu ortaya koyabilmek için gerekli bilgi ve becerilerine sahip olacağız.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Hukukun Kaynakları: Kaynak Kavramı
Bağlantı Hukukun Kaynakları: Yazılı Kaynaklar
Bağlantı Hukukun Kaynakları: Yazısız Kaynaklar
Bağlantı Hukukun Kaynakları: Yardımcı Kaynaklar
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları